Multimodal Smärtrehabilitering

Med anledning av att statsbidrag för rehabiliteringsinsatser vid långvarig smärta försvinner från och med 2021 så kommer vi ej bedriva multimodal smärtrehabilitering inom specialistvård på Bräcke diakoni, Rehabcenter Mösseberg. 

Vi kommer ej ha rehabiliteringsinsatser vid långvarig smärta inom ramen för Vårdval Rehab/Primärvård utan hänvisar Er att skriva remiss till de specialiserade enheter som finns inom VGR.