Multimodal Smärtrehabilitering

Vårt team vet hur man återfinner balansen i livet så inte smärtan hindrar ett aktivt och innehållsrikt liv.

Rehabcenter Mösseberg erbjuder Multimodal Smärtrehabilitering i öppenvård. Hos oss möter du smärtläkare, psykolog, KBT-terapeut, fysioterapeut, samt arbetsterapeut med stor erfarenhet och kompetens.

Vi arbetar med Multimodal Rehabilitering som ger kunskap och träning för att hantera vardagslivet. Här får du stöd att bryta invanda mönster och verktyg att använda så inte smärtan hindrar dig. Du får hjälp att återfinna din balans mellan aktivitet och vila. Du får också tränings- och avslappningsformer som passar dig. Behandlingen sker i grupp och vid behov individuellt.

Din läkare kan skriva remiss men du kan också söka på egenremiss, läs mer under "Hur söker du hit?". Vi omfattas av Rehabiliteringsgarantin.

Din rehabilitering hos oss
Du kommer först till bedömning hos fysioterapeut, psykologoch arbetsterapeut. Om du tillsammans med teamet kommer fram till att en behandlingsperiod här är till hjälp kallas du till 8 veckors behandling 2 dagar/vecka. Du ingår i en grupp och det ingår också några individuella samtal.