Det nya coronaviruset COVID-19 - Viktig information till dig som besökare och rehabgäst. Många av våra rehabgäster är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det av största vikt för oss att minimera risken för smittspridning och skydda våra rehabgäster. I enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ber vi er att undvika onödiga besök, och aldrig göra ett besök utan att ringa oss först om du har luftvägssymtom såsom hosta, snuva eller ont i halsen. Under en tid framöver kommer vi inte kunna ta emot dig över 70 år i verksamheten. Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss på telefon se kontaktuppgifter ovan. Tack för visad hänsyn!

NPU - neuropsykiatrisk utredning


En utredning görs om man misstänker att det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som ger upphov till problem i vardagen, hemma, på jobbet, i skolan eller på fritiden. Svårigheterna som blir följden kan variera mycket mellan olika personer. Det kan handla om kommunikation och samspel med andra, att organisera och strukturera sin dag, att kunna koncentrera sig, impulsivitet, svårighet att planera, sätta igång och/eller göra färdigt uppgifter. Man kan vara mycket känslig för stress. Att få en förklaring till problemen har stor betydelse för att må bättre, fungera bättre i vardagen, minska frustration och förbättra möjligheter i skola och på jobb.

Vi riktar oss till barn, ungdomar och vuxna med misstanke kring neuropsykiatriska tillstånd som ADHD/ADD och Autismspektrumtillstånd.

Det är viktigt att man är drogfri minst 4 månader före utredningen.

Utredningen görs av ett team bestående av psykolog, psykiatriker och arbetsterapeut. Utredningen pågår under flera dagar. Syftet med utredningen är i att visa om du har en neuropsykiatrisk diagnos eller inte och genom det, hjälpa dig att förstå dina resurser och svårigheter. Det är också viktigt att kunna ge råd om vilka fortsatta stödinsatser du kan behöva för att må bättre, få bättre livskvalitet och kunna delta i meningsfulla aktiviteter i livet samt för dina möjligheter att klara studier och arbete.