NPU - neuropsykiatrisk utredning

En utredning görs om man misstänker att det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som ger upphov till problem i vardagen, hemma, på jobbet, i skolan eller på fritiden. Svårigheterna som blir följden kan variera mycket mellan olika personer. Det kan handla om kommunikation och samspel med andra, att organisera och strukturera sin dag, att kunna koncentrera sig, impulsivitet, svårighet att planera, sätta igång och/eller göra färdigt uppgifter. Man kan vara mycket känslig för stress. Att få en förklaring till problemen har stor betydelse för att må bättre, fungera bättre i vardagen, minska frustration och förbättra möjligheter i skola och på jobb.

Vi riktar oss till barn, ungdomar och vuxna med misstanke kring neuropsykiatriska tillstånd som ADHD/ADD och autism.

Utredningen görs av ett team bestående av psykolog, psykiatriker och arbetsterapeut.

 

 Här är några av oss i teamet som du kan träffa under din utredning.