Övriga tjänster

Vår personal är kompetent, kunnig och erfaren och erbjuder dig stora möjligheter. Vi erbjuder även privata tjänster och kan skräddarsy din behandling efter dina behov och önskemål. Vi har resurserna.

Vi erbjuder också

  • Psykoterapi för specialistpsykiatrins patienter
    Om du tillhör öppenvårdspsykiatrin och har dina vårdkontakter där kan du genom "Fritt vårdval" komma till oss  för psykologisk behandling. Du träffar här legitimerad psykoterapeut för samtalsbehandling.
  • Kontakt via Hälsan och Arbetslivet
    Rehabcenter Mösseberg har avtal för personal anställd inom landstinget. Det innefattar bland annat bedömning av psykiatriker och samtal med psykolog eller psykoterapeut.
  • Handledning
  • Föreläsningar