Programinnehåll

Med vårt rehabiliteringsprogram utgår vi från dig och dina resurser. Vi kommer att ge dig allt det stöd du behöver - men vi kommer också att utmana dig.

Vi vill ge dig möjligheten att våga prova saker, tänka nytt och tänja på dina gränser. Om du har viljan, har vi verktygen. Vårt mål är att du ska få ökad livskvalitet och funktionsförmåga såväl fysiskt, psykiskt, socialt samt existentiellt. Du får under vistelsen värdefull kunskap men också tid för återhämtning och reflektion.

Din rehabilitering och behandling inleds med en dag där du träffar teamet. Du skrivs in av fysioterapeut, läkare och sjuksköterska. En bedömning görs av dina resurser, hinder, egna förväntningar och behov. Tillsammans med dig upprättar vi din rehabiliteringsplan med konkreta mål och delmål, vilka insatser och åtgärder som behövs för att uppnå dina mål för rehabiliteringsperioden.

Vi har flera program som pågår parallellt, du får ett schema med aktiviteter som genomförs i grupp och individuellt utifrån din rehabiliteringsplan.

Du kommer även få ett individuellt träningsprogram utformat av fysioterapeut och tid för att träna enligt detta program under rehabiliteringen. I de gemensamma aktiviteterna få du möjlighet att testa på vattengymnastik, stavgång, uteträning, stationsträning och styrketräning men även lugnare aktiviteter såsom avslappning, mediyoga eller basal kroppskännedom. I våra föreläsningar får du värdefull kunskap om aktivitetsbalans, självmedkänsla, medveten närvaro, egenvård, livsstilsfaktorer, hälsa och hur du själv kan göra skillnad.

Syftet med insatserna är att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling

Omvårdnadspersonal finns tillgänglig dygnet runt, vilket ger möjlighet till stöd på olika nivåer både för dig och gruppen.

Den sociala samvaron är en röd tråd på Bräcke Rehabcenter Mösseberg. Gruppdynamiken tillför ofta nya dimensioner, utvecklar och berikar med många positiva inslag.

Hos oss får du möjlighet att dela dina erfarenheter med människor som gjort en resa som liknar din. Vem vet, kanske möter du här nya vänner för livet.

”Det har varit en absolut ynnest att få ta del av denna rehab. Så fint omhändertagande”

”Otroligt professionella och empatiska. Känns fantastiskt att få ett bemötande där man blir sedd oavsett hur stora eller små utmaningar man har.”

”En så viktig behandling och upplevelse som jag bär med mig för all framtid”

”Så otroligt bra rehab. Jag kommer att rekommendera det till alla.”

”Jag skulle säga att mina förväntningar överträffades.”

”Intressanta föreläsningar som gav mig nya insikter”.

Citat från deltagare.