Programinnehåll

Med vårt rehabiliteringsprogram utgår vi från dig och dina resurser. Vi kommer att ge dig allt det stöd du behöver - men vi kommer också att utmana dig.

Vi vill ge dig möjligheten att våga prova saker, tänka nytt och tänja på dina gränser. Om du har viljan, har vi verktygen. Vårt mål är att du ska få ökad livskvalitet och funktionsförmåga såväl fysiskt, psykiskt, socialt samt existentiellt. Du får under vistelsen värdefull kunskap men också tid för återhämtning och reflektion.

Vi har fler program som pågår parallellt. Vissa aktiviteter är enbart för lymfprogrammet men en del tillsammans med en större grupp.

Din rehabilitering och behandling inleds med en dag där du träffar teamet. Du skrivs in av arbetsterapeut, sjuksköterska, fysioterapeut och lymfterapeut. En bedömning görs av dina resurser, hinder, egna förväntningar och behov. Tillsammans med dig upprättar vi din rehabiliteringsplan med konkreta mål och delmål, vilka insatser och åtgärder som behövs för att uppnå dina mål för rehabiliteringsperioden.

Kompression är en central del av behandlingen vid lymfödem och syftar till att öka lymftransporten tillbaka till det venösa systemet. Vi arbetar utifrån konceptet Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) som är en välfungerande behandlingsmetod och bygger på fyra huvuddelar; kompression, fysisk aktivitet, manuellt lymfdränage och hudvård.

Syftet är att du genom detta ska få ökad kunskap och bättre förutsättningar för egenvård av ditt lymfödem. Att vi tillsammans hittar vad just du behöver för att ta ansvar för din rehabilitering och egenvård.

Du får tillsammans med gruppen ett gemensamt tränings- och föreläsningsschema att följa under de kommande rehabiliteringsdagarna. Du kommer även få ett individuellt träningsprogram utformat av fysioterapeut och tid för att träna enligt detta program under rehabiliteringen. En viktig del i behandling av lymfödem är fysisk aktivitet och träning. I det gemensamma schemat få du möjlighet att testa på vattengymnastik, stavgång, uteträning, stationsträning och styrketräning men även lugnare aktiviteter såsom avslappning. I våra föreläsningar får du värdefull kunskap om lymfsystemets funktion, egenvård, livsstilsfaktorer, hälsa och hur du själv kan göra skillnad.

Du kommer få delta i samtal i grupp om att leva med lymfödem, det kan handla om saker som att anpassa livet efter sitt ödem, nedstämdhet, att förklara för andra varför man har kompression, en förändrad syn på sig själv, oro och ångest kring ödemet eller problem med samlivet.

Omvårdnadspersonal finns tillgänglig dygnet runt, vilket ger möjlighet till stöd på olika nivåer både för dig och gruppen.

Den sociala samvaron är en röd tråd på Bräcke Rehabcenter Mösseberg. Gruppdynamiken tillför ofta nya dimensioner, utvecklar och berikar med många positiva inslag.