Programinnehåll

 

Syftet med vår multimodala smärtrehabilitering är att ge dig ökade kunskaper om smärta och smärthantering samt öka din livskvalitet och arbetsförmåga. Målet är att förebygga sjukskrivning och öka möjligheten att återgå i arbete.

Du remitteras hit av din behandlande läkare alternativt söker på egenremiss och vi kallar dig till oss för att göra en bedömning och kartläggning av dina behov och problem. Godkänns du som delatagare kallas du till oss där du deltar tillsammans med en grupp i en åtta veckors rehabiliteringsperiod. Din rehabilitering är schemalagd under två dagar per vecka och innehåller både enskilda behandlingar, gruppaktiviteter och föreläsningar. Du får bland annat ökade kunskaper om vikten av balans i vardagen samt verktyg för att hantera din smärta.

Den sociala samvaron är en röd tråd i rehabiliteringen. Gruppdynamiken tillför ofta nya dimensioner, utvecklar och berikar med många positiva inslag.

Hos oss får du möjlighet att dela dina erfarenheter med människor som gjort en resa som liknar din. Vem vet, kanske möter du här nya vänner för livet.

 

Länk till föreläsning med smärtläkare Mats Karlsson, ont länge och överallt.
http://wms.magneetto.com/wonderland/2017_0207_ont_lange_och_overallt/view