Psykoterapi

Psykoterapi och samtalsstöd är del av verksamheten inom Bräcke diakoni. Om du mår psykiskt dåligt, befinner dig i en kris eller vill göra förändringar i din livssituation kan du själv ta kontakt med vår psykoterapimottagning. Om du är patient inom psykiatrin kan du söka oss via det fria vårdvalet.

På vår psykoterapimottagning erbjuder vi kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Vi jobbar med individuell behandling, stöd och krishantering men kan också erbjuda parsamtal. För personalgrupper erbjuder vi handledning med KBT- eller PDT-inriktning samt hälsoinriktade föreläsningar.