Så här jobbar vi

Arbetsterapeut
Hjälper dig att strukturera, planera och prioritera i vardagen för att du ska hitta vardagsbalans där du mår bra. Det kan handla om stress, trötthet, nedsatt koncentration och minne samt sömnsvårigheter som gör att du upplever att du inte har tid eller ork för att räcka till i vardagen. Svårigheterna kan finnas både hemma och på arbetet.

Arbetsterapeuten håller också i föreläsningar om aktivitetsbalans och arbete/arbetsåtergång.

Dietist
Föreläser om kost och ger dig en överblick över dagens kostvanor i Sverige samt en genomgång av gällande kostråd. Du får med Dig praktiska råd för att uppnå förändringar som hjälper Dig i dina rehabiliteringsmål. Kostföreläsningarna är också bra tillfällen att ställa Dina frågor kring kostens betydelse vid olika situationer. Dietisten kan också vid behov, tillsammans med sjuksköterska, vara behjälplig så du hamnar rätt med anpassade kost eller specialkost under din vistelse.

Vid behov erbjuds även individuella samtal där dietisten gör en kostintervju. Efter analys av kostintervju ges anpassade kostråd samt praktiska förslag på livsmedelsval och måltidsrutiner.

Fysioterapeut
I början av din vistelse får du träffa en fysioterapeut som hjälper dig att utforma ett träningsprogram efter dina önskemål och förutsättningar samt samtalar kring hur du kan fortsätta med din träning efter vistelsen.

Under vistelsen är flera av aktiviteterna fysioterapeutledda och du har möjlighet att ställa frågor och få stöttning i din träning.

Läkare
Du träffar läkaren för samtal kring hur det är nu, efter behandlingarna om det finns något som behöver tas hänsyn till under din vistelse.

Psykolog/psykoterapeut
I det enskilda samtalet ges utrymme att tillsammans med terapeuten titta på den psykiska hälsan och de existentiella frågorna. I gruppsamtal ges du utrymme att utbyta tankar och erfarenheter och ta del av andras.

Har föreläsningar om krishantering, självmedkänsla och medveten närvaro.

Sjuksköterska
I början av din vistelse träffar Du sjuksköterskan för att kartlägga de områden som vi behöver fokusera på under vistelsen, inför detta samtal fyller Du en självskattning av din hälsa som du får vid ankomsten. Tillsammans med dig sätter vi dina mål och delmål för vistelsen.

Informerar om vistelsen, program och ansvarig för omvårdnaden. Sjuksköterska tjänstgör dagtid och har beredskap kvällar, nätter och helger.

Håller i föreläsning om hälsa och livsstilsförändringar och behandlingens påverkan på kroppen.

Undersköterska
Tar emot dig vid ankomsten och hälsar dig välkomna när du kommer. Finns här för din skull dygnet runt om du har några funderingar, vill prata eller är i behov av omvårdnad. Kontaktar sjuksköterska vid behov dygnet runt.

Undersköterskorna deltager och håller i olika kvälls- och dagaktiviteter.

Administrativ personal
Samordnare kontaktar dig per telefon för bokning av din rehabiliteringsperiod. Informerar dig om vistelsen, kostnad, rum och bokning av resa. Bokar in dina besök för inskrivning hos läkare, sjuksköterska och fysioterapeut. Bokar in ditt veckoschema utifrån bedömning och rehabiliteringsplan. Sekreterare dokumenterar och skickar remissvar med kopia till dig efter vistelsen.

Diakon
Finns här vissa dagar för samtal som kan gälla frågor om livet; relationer, om dina funderingar kring tro eller andra existentiella teman eller något helt annat.