Utredning barn

Vi utreder barn och ungdomar med misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och/eller autism.

Före utredningen
Efter att vi har fått en remiss till oss skickar vi hem skriftlig information om hur utredningen kommer att gå till. Ni får även hem flera dokument att fylla i och returnera till oss. Det handlar om medgivande till inhämtande av journalkopior, skattningsformulär, barnets tidigare vårdkontakter samt kontaktuppgifter till en lärare.

För att vi ska kunna genomföra utredningen ska den vi utreder ha varit drogfri minst tre månader innan utredningen startar.

Du kan alltid ta kontakt med oss på telefon 0515-433 17 om du har frågor.

Du kan även kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster:
https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml

Utredningen
Utredningen görs av vårt team som består av specialistläkare inom psykiatri och psykolog. Utredningen görs dagtid och under flera dagar.

För att förbereda sig är det viktigt att vara utvilad, ha ätit något före och komma i god tid för att slippa stressa. Tänk också på att ta med eventuella glasögon.

Var förberedd på att det kan bli en del väntetid för barnet under tiden som psykologen intervjuar vårdnadshavare. Ta därför gärna med saker såsom favoritspel etc. som barnet kan aktivera sig med och/eller att någon annan person kan vara med barnet under den tiden.

Psykolog
Hos psykologen får barnet göra uppgifter för att testa bland annat minne, koncentration, logisk förmåga, planering och språk. Barnet får fram sina resurser och begränsningar. Detta görs under en heldag eller två halvdagar. Frågor som berörs i anhörigsamtalet är t.ex. när barnet började gå och prata, lek, sömn, kontakt med andra barn m.m.
Psykologen kontaktar barnets huvudlärare för en intervju och informationsinsamling.

Läkare
Läkaren ställer frågor om uppväxten och skoltiden, om eventuella sjukdomar, mediciner och tidigare behandling. Här görs även kroppslig undersökning, neurologstatus och neuromotorisk bedömning. Detta tar ca 2 timmar.

Resultatåtergivning
Psykolog och läkare presenterar resultatet av utredningen, rekommendationer om fortsatta stödinsatser och eventuell diagnos.

Barn över 13 år är välkomna att delta vid detta tillfälle till en gemensam återgivning med föräldrar. För barn under 13 år kommer återgivningen uteslutande ske till föräldrar, men sista kvarten är barnet välkommen. Resultatåtergivningen tar ca 1 timma. Därefter görs en skriftlig sammanställning av utredningen som skickas hem till vårdnadshavare samt till den som remitterat.

Skolåtergivning
Psykolog presenterar relevanta delar av utredningen och rekommendationer om fortsatta stödinsatser för skolans elevhälsoteam och undervisande lärare. Denna återgivning görs via telefon eller videosamtal.