Utredning vuxen

Vi utreder vuxna med misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och/eller autism.

Före utredningen
Efter att vi har fått en remiss till oss skickar vi hem skriftlig information till dig om hur utredningen kommer att gå till. Du får även hem flera dokument som du ska fylla i och returnera till oss. Det handlar om medgivande till inhämtande av journalkopior, dina tidigare vårdkontakter samt kontaktuppgifter till någon anhörig som känt dig som liten. Den anhörige som du väljer kommer vi intervjua antingen via telefon eller att denne kommer till oss på mottagningen. Detta är mycket viktig information för din utredning.

För att vi ska kunna genomföra utredningen ska du ha varit drogfri minst tre månader innan utredningen startar.

Du kan alltid ta kontakt med oss på telefon 0515-433 17 om du har frågor.

Du kan även kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster:
https://e-tjanster.1177.se/mvk/login/login.xhtml

Utredningen
Utredningen görs av vårt team som består av specialistläkare inom psykiatri, psykolog och arbetsterapeut. Utredningen görs dagtid och under flera dagar. För att förbereda dig på bästa sätt inför besöken hos oss ska du försöka vara utvilad, ha ätit något före och komma i god tid för att slippa stressa. Tänk också på att ta med glasögon om du använder det.

  • Hos läkaren får du svara på frågor om uppväxten, skoltiden, vuxenlivet; frågor om eventuella sjukdomar, mediciner och tidigare behandling. Läkaren gör även en kroppslig undersökning, neurologstatus och neuromotorisk bedömning. Detta tar ca 2 timmar.
  • Hos psykologen får du göra tester för att kartlägga t.ex. minne, koncentration, logisk förmåga, planering, språk m.m. Här kan dina resurser och begränsningar bli tydliga. Detta görs under två halvdagar.
  • Hos arbetsterapeuten får du svara på frågor om hur det fungerar för dig i vardagen. Detta tar ca 2 timmar. Arbetsterapeuten är också den som gör anhörigintervjun.

Resultatåtergivning
Vid återgivningen som innebär avslutet på utredningen får du träffa läkaren och psykologen för att gå igenom resultatet. Det är bra om du då kan ha med en nära anhörig. Du får information om eventuell diagnos och råd om vilka fortsatta stödinsatser du kan behöva för att må bättre, få bättre livskvalitet och kunna delta i meningsfulla aktiviteter i livet samt för dina möjligheter att klara studier och arbete.

Därefter görs en skriftlig sammanställning av utredningen som skickas hem till dig samt till den som remitterat dig.