Vi som jobbar här

Vi som jobbar här är legitimerade psykologer eller legitimerade psykoterapeuter

För att bedriva psykoterapi ska man vara legitimerad psykolog eller ha en annan utbildning, såsom till exempel sjuksköterska, sjukgymnast, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom, läkare eller präst, påbyggd med 3-4 terminers grundläggande psykoterapiutbildning.

För att bli legitimerad psykoterapeut krävs utöver ovanstående ytterligare tre års fördjupad utbildning i psykoterapi. Vi som jobbar här har alla legitimation som psykolog eller psykoterapeut.        

   

Sekretess

Psykologer och psykoterapeuter har tystnadsplikt och för journal enligt lag. Om din arbetsgivare helt eller delvis står för kostnaden för dina samtal gäller sekretessen mot arbetsgivaren också. Som ungdom under 18 år tillämpas även sekretessen mot dina föräldrar.