Idéer och handling för ett medmänskligare samhälle

"Ett medmänskligare samhälle" - det är Bräcke diakonis vision. Det är det som vi arbetar för - och det vill vi göra så bra att vi också inspirerar andra. Ett av våra verktyg är idéer eller agendapunkter, som omsatta i handling ökar kraften framåt.

Det här är de punkter som är aktuella på vår agenda. 
Hör av dig om du har tankar - nya idéer är alltid välkomna.

Diakoni i praktiken

Vi står för konkret medmänsklig handling, mitt i samhället. Våra idéer stannar inte i konferensrummet eller debattartikeln. Vi går inte förbi där vi behövs. Alla människor har rätt att känna mening och finna möjligheter i sina liv.

En relationsbyggande kraft

Den enskilda människans fokus är alltid vår utgångspunkt. Då är närstående, anhöriga och professionella i olika roller mycket viktiga. Och vi behöver alla bli bättre på att arbeta tillsammans.

Mer kvalitet för pengarna

Hur trist det än kan kännas, så kommer det alltid att finnas begränsningar i samhällets resurser. Vi verkar för mesta möjliga nytta för de människor vi arbetar för och ser till att samhällets resurser används på bästa sätt. Vi säger dessutom ifrån när dessa är uppenbart otillräckliga eller prioriteras fel.

Lyssna och inspirera andra

Vår organisation har ett öppet sinne och är ständigt lärande. Vi integrerar forskning och forskningens resultat i våra verksamheter, lyfter fram goda exempel och delar med oss av våra erfarenheter. På så sätt inspirerar vi andra och gör avtryck som märks i hela samhället.

Non profit ska växa i Sverige

Sverige behöver en större mångfald av aktörer inom vård och omsorg. En markant större non profit-sektor tillför andra perspektiv och idéer, och gör nytta också där det vanliga välfärdssystemet inte räcker till.

Värna stoltheten hos våra yrkesgrupper

Att arbeta för och med andra människor är bland det viktigaste man kan göra. Vi vill verka för att våra medarbetare ska känna berättigad yrkesstolthet, och öka attraktionskraften för arbete inom vård och omsorg.

Nya idéer för äldreomsorgen

Omsorgen för det växande antalet äldre tillhör en av samhällets stora utmaningar. Även äldre ska kunna vara aktiva samhällsmedborgare efter sina egna förutsättningar. Genom högre kompetens, bättre metoder och att fokusera på den äldres perspektiv tänker vi vara med och lösa den uppgiften i samverkan med hela organisationen.

Ta oss an den psykiska paradoxen

Aldrig har vi haft det bättre och aldrig har så många mått så dåligt. Dessutom har människor med psykisk ohälsa ofta svårt att finna den rätta hjälpen. Insatserna behöver vara mer anpassade och stödjande, med målet att alla ska kunna vara delaktiga i samhället.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni