Bättre möjligheter för barn i Rumänien

”Si Tu” är vår barnhabilitering i Rumänien. Här har barn med funktionsnedsättningar helt andra förutsättningar än i Sverige. Det vill vi ändra på.

Med din hjälp kan fler barn och unga med funktionsnedsättning få vårt stöd i Rumänien. Ett stöd som är avgörande. För de rumänska familjer som får ett barn med funktionsnedsättning blir tillvaron ofta komplicerad. Samhället stöttar med lite eller ingen assistans, träning, ekonomiskt stöd eller hjälpmedel. Man får klara sig själv. Allt detta kan vi förstås inte ändra över en natt. Men vi kan vara med och stödja utvecklingen. Sedan närmare 15 år driver vi vår habilitering Si Tu i Constanta i Rumänien och för ett år sedan kunde vi öppna en till verksamhet i Brasov. Vi kan göra skillnad. Och du också. 

 

 

Ge din gåva här

Klicka här för att ge en gåva. Om du vill ge till barnen i Rumänien, välj alternativet "Allmän gåva" och sen "SiTu, barnhabilitering i Rumänien" så kommer din gåva rätt. Varmt tack för ditt stöd!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni