Fler stopp för det mobila asylteamet

Alla ska ha rätt till vård. Vårt mobila asylteam är ett steg i rätt riktning mot ett medmänskligare samhälle.

Din gåva kan bidra till att vår mobila vårdcentral kan nå fler. Fler som inte skulle ta sig till en vårdcentral annars. För som som nyanländ kan det vara svårt att hitta rätt vård och att finansera den. Här vill vi hjälpa till. Teamet har redan lyckats erbjuda 80 % av de asylsökande de viktiga hälsoundersökningar de har rätt till, jämfört med ett snitt på 58 %. Detta genom att packa all utrustning i bilen och besöka patienterna där de befinner sig.

Teamet har inte bara uppdrag i Skaraborg. Nu hjälper de även till med hälsoundersökningar för alla ensamkommande på tre skolor i Göteborg. Teamet, som består av två sjuksköterskor, utför nya hälsoundersökningar och kompletterar ofullständiga för de totalt ca 1500 elever som omfattas. 

Din gåva kan hjälpa oss att erbjuda bättre vård till fler nyanlända. Tillsammans kan vi arbeta för ett mer välkomnande samhälle.

Ge din gåva här

Klicka här för att ge en gåva. Om du vill hjälpa oss att kunna erbjuda bättre vård till fler nyanlända, välj alternativet "Allmän gåva" och skriv sedan "Asylteamet" så kommer din gåva rätt. Varmt tack för ditt stöd!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni