Bräcke diakoni på Leva & Fungera 2019

Välkommen till Leva & Fungera 2019, Nordens största mässa för hjälpmedel och tillgänglighet. Vi finns självklart på plats med ett fullspäckat scenprogram, författarsamtal och härliga möten i vår monter.

26-28 mars 2019 finns vi på plats i vår monter B03:21, från morgon till sen eftermiddag. Kom förbi och säg hej, träffa författare och tävla om en övernattning på Kurorten Mösseberg, spana bara efter vår lila takmodul så hittar du oss. Vi kommer också höras och synas i en rad framträdanden under mässan, vad sägs om musik, projektpresentationer och panelsamtal. Se alla programpunkter nedan.

Klicka här för att beställa ditt entrékort till Leva & Fungera 2019 

 

Tisdag 26/3 15.45  16:15: Utanförskap, ökad psykisk ohälsa och sämre livskvalitet 

Bräcke Diakoni Personligt ombud presenterar sin erfarenhetsrapport. Än finns stora brister i välfärdssamhället för personer med psykisk funktionsnedsättning visar den erfarenhetsrapport som Personligt ombud tar fram varje år. Inte minst när det gäller möjligheten till hjälp – utan att använda internet. Allt fler myndigheter kräver tillgång till internet och även ett mobilt bank ID för att få ta del av alla tjänster. Rapporten berör också bland annat rätt till ersättning, samverkan, barnperspektivet och delaktighet. Sammanfattningsvis kan  konstateras att det läggs ett stort ansvar på den enskilde och avståndet till myndigheter ökas samtidigt som delar av ansvaret förskjuts från myndighet till individ. Kom och ta del av 2018 års rapport. Lokal: A7 / Talare: Anna-Lena Slibar, verksamhetschef Personligt ombud,  

 

Tisdag 26/3 16.00 – 17.10 Skuggsyskon – teater

Två män och en kvinna möts i terapi. De är uppväxta i familjer där det fötts ett annorlunda barn. Vem stöttade dem och förstod vad de tvingades offra? Inte tilläts vara barn utan blev vuxna alldeles för tidigt. Kärleken och beskyddarinstinkten var stark. Men också de tabubelagda skuldkänslorna. Östra Teatern låter syskonen träda fram ur skuggorna. Pjäsen har tagits fram som en del i Bräcke diakonis Projekt Vuxensyskon. Efter föreställningen följer ett samtal med ensemblen från Östra Teatern. Lokal: A2

 

Onsdag 27/3 kl 16.00-16.30 Från CP-barn till konstnär – en resa i tid och rum

En Multimedia-föreläsning med hjälp av talsyntes av och med f.d. Bräcke-eleven och konstnären Sven-Erik Johansson. En livshistoria och en resa i tid och rum som startar på Uddevalla Lasarett den 22 november 1951 och sträcker sig fram till våra dagar. Föreläsningen är ett bra exempel på vad modern teknik med hjälp av bland annat ”Talsyntes” kan göra för att personer med svåra talhandikapp ska kunna komma till tals på lika villkor som alla andra. Lokal: A7 / Talare: Sven-Erik Johansson, bild- och levnadskonstnär, Möt Sven-Erik i vår monter 15.00 - 15.30

 

Torsdag 28/3 15.00 – 15.30 Vilken roll kan brukarkunskap ha i upphandlingar? Och vilka värden kan den tillföra?

Brukare har en särskild kunskap som borde vara en värdefull resurs i offentliga upphandlingar. Med avstamp i forskarantologin Upphandlad (2019) diskuteras olika typer av brukarkunskap. Men även vilken roll och vilka värden brukarkunskap kan tillföra innan, under och efter en upphandling. Lokal: A7 / Talare: Bl a Magnus Karlsson, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och Ersta Sköndal Bräcke högskola, Lena Mellbratt Stenman, GIL, DHR, Autism och Aspergerföreningen m. fl.

 

Torsdag 28/3 14.45 – 15.15 RättVisat – mitt digitala kommunikationspass, version 2.0

RättVisat – mitt digitala kommunikationspass är till för den som har svårigheter med sin kommunikation och på så sätt behöver hjälp med att berätta för andra om t.ex. vem man är, hur man förstår information och hur kommunikation ska gå till. Personen får presentera sig själv på ett modernt och lättillgängligt sätt med hjälp av text, bild och film på sin telefon eller surfplatta. Appen har ett tydligt fokus på ”brukarmakt”, vilket är centralt i den idéburna sektorns värld. Appen har 2018 vunnit Vitalisstipendiet och ÅBIS-priset och på Leva- och Fungeramässan visar vi version 2.0 som lanseras 2019 Lokal: A2 / Talare: Lina Bjarnegård Carlsson, Johanna Björnhage

 

Program onsdagen den 27/3 på Levascenen

9.30 – 10.00 Fokus anhörig: Skuggsyskon

Möt Gunilla Boëthius, manusförfattare till pjäsen Skuggsyskon. Ta del av ett samtal om processen bakom pjäsen och de tankar och känslor som uppstod. Om relationen till sönerna och sitt eget föräldraskap. Hur handskas man som förälder med insikter om skuld och orättvisor Samtalsledare: Rakel Lornér, Bräcke diakoni

 

10.05 – 10.35  Stresshantering för personer med rörelsenedsättning – Projekt StrÅng

Projekt StrÅng presenterar sin nya bok: ”Jag vill bara leva mitt liv” – stresshantering för dig med rörelsenedsättning. Boken är en självhjälpsbok, men kan likväl användas av anhöriga som professionella inom området. Möt projektgruppen när de berättar om hur boken blev till samt ta del av några av bokens metoder. Klockan 11.00 - 11.30 finns StrÅng på plats i vår monter för en pratstund. 

 

10.40 – 11.10  Fokus anhörig: När livet inte följer manus

Möt Sophie Dow, svenska och författare till boken ‘När livet inte följer manus’ (som fått 5 stjärniga recensioner) och grundare till organisationen The Salvesen Mindroom Centre – en organisation som sedan grundandet år 2000 har hjälpt flera tusen barn och familjer som lever med npf.

Ta del av ett samtal om ett föräldraskap som inte följer manus – om ensamhet men också om kraften att agera! Samtalsledare: Maria Blad, Bräcke diakoni. Sophie kommer till vår monter 11.40 - 12.10

 

11.15 – 11.45  Att studera vid Riksgymnasiet i Göteborg

Riksgymnasiet för rörelsehindrade har över 30 års erfarenhet av att arbeta med ungdomar med rörelsehinder på gymnasiet. Vi berättar om hur det är att gå på Riksgymnasiet, vilka olika studieformer och anpassningar som erbjuds och möjligheten till elevboende och habilitering under skoldagen. Talare: Wilma Frost som är elev på Riksgymnasiet blir intervjuad av elevassistent Lisa Haag.

 

11.50 – 12.05  Fokus anhörig: Funkisfamiljen

Möt Anna Pella, författare till barnböckerna ”Operation slutstirrat” och den rykande färska ”Operation rädda sommarlovet”. Ta del av ett samtal om syskons tankar och känslor kring skuld, orättvisa och ovisshet - om barns tankevärld, men även om vuxnas möjlighet att hjälpa dem möta livet! Samtalsledare: Rakel Lornér, Bräcke diakoni. Kl 12.35 - 13.05 finns Anna Pella på plats i vår monter.

 

12.10 – 12.40  Bliss och AKK i skolan

I över 30 år har Riksgymnasiet för rörelsehindrade Göteborg arbetat med ungdomar som använder alternativ och kompletterande kommunikation. Vi berättar om allt som skolan kan erbjuda dig som använder bliss och AKK. Talare: Paul Nemorin elevassistent och Christian Bengtsson förstelärare inom AKK på Riksgymnasiet för Rörelsehindrade i Göteborg.

 

12.45 – 13.15  Fokus anhörig: Projekt Trialog – För dig som står nära någon vuxen med psykisk funktionsnedsättning

Att stå nära en person med psykisk funktionsnedsättning kan många gånger vara tungt. Du som anhörig tar ofta ett stort ansvar. Hur kan du hjälpa din närstående och få till ett bra sam¬arbete med vård och myndigheter? Och hur kan du samtidigt förebygga stress och psykisk ohälsa hos dig själv? 

Nystartade Projekt Trialog, ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden, vill synliggöra situationen för de som står nära någon vuxen person med psykisk funktionsnedsättning. Kom och hör mer om projektet och om vad de planerar att göra under projektets gång.

 

13.40 – 14.00  Solteaterns Rockorkester

Solteaterns Rockorkester kommer från Kulturgruppen på Bräcke diakonis dagliga verksamhet i Falkenberg. De sysslar med sång, musik, teater, radio, film, gör musikvideos och mycket mera. De spelar både egen musik och covers, allt från schlagers till hårdrock. Älskar att uppträda för publik, underhålla och sprida glädje! Välkommen att ta del av ett par svängiga låtar!

 

14.15 – 14.45  Miniklubben – utveckling genom lek, sång och rörelse med konduktiv pedagogik

Små barn utforskar sig själva och sin omvärld med sin kropp och sina sinnen. När rörelseförmågan inte räcker till behöver barnen stöd för att kunna använda och utveckla sin kapacitet.

Miniklubben är en mötesplats för små barn, företrädesvis 0 - 3 år, med rörelsestörningar. På Miniklubben utmanas deras förmågor genom ett mångsidigt träningsprogram med små uppnåeliga mål, professionellt stöd och en positiv attityd.Föräldern spelar en aktiv roll och får vägledning och praktiska tips på hur en på ett kreativt sätt kan anpassa hemmiljö, dagliga aktiviteter och leksituationer till barnets behov.

 

14.50 – 15.20  Personcentrerad dokumentation och uppföljning – PDU

Personcentrerad dokumentation och uppföljning - PDU kan liknas vid ett förstoringsglas. Det hjälper medarbetaren och individen att få syn på allt som personen fortfarande kan. Men också hur den enskildes resurser kan användas för att uppnå det som är viktigast för personen själv: sina individuella mål. IT-stödet i PDU strukturerar vård- och omsorgsdokumentationen och synliggör vad individen kan. Det underlättar kartläggningen av resurser, planering och genomförande av insatserna och analysen av resultatet.

Talare: Louise Gehandler, verksamhetsutvecklare på Bräcke diakoni. Hon är gästförfattare i boken Social dokumentation i handläggning och genomförande - med värdegrund och ICF. Där beskriver hon arbetet med PDU.

 

15.25 – 15.55  TilLiten – en alldeles unik mötesplats

Att välkomna ett barn till världen är en omvälvande upplevelse för de allra flesta. Och än mer om man får ett barn som har en funktionsnedsättning. Då kan det vara tryggt att veta att det finns möjlighet att träffa andra föräldrar som delar en liknande vardag. Öppna förskolan TilLiten är en mötesplats för barn med funktionsnedsättning och deras närstående.Vi berättar om TilLiten, och om varför vi redan efter bara ett halvår har sett att en sådan här mötesplats är viktig!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni