Vill du hjälpa oss att hjälpa?

Ingen kan värja sig mot de bilder vi ser från kriget i Ukraina. Vi är många som frågat oss vad just vi kan göra. Nu har Bräcke diakoni, som idéburen organisation, möjligheten att faktiskt kunna göra skillnad. Inte på plats i Ukraina, men för de människor som tar sig hit.

Vi öppnar nu dörrarna till de boenden vi har, där det finns lediga platser. I vanliga fall finansierar vi våra verksamheter med offentliga medel. Men i detta läge kan vi inte vänta på det offentliga. Vi måste nyttja vår styrka och särart – att snabbt kunna ställa om.   

Därför undrar vi – kan du hjälpa oss att hjälpa? Din gåva ger oss möjlighet att bemanna våra boenden med personal och ge det stöd som människor på flykt behöver i form av sjukvård och krisbearbetning.   

Skänk en gåva

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni