Info

Verksamhetschef

Marie Fredsdotter
Tel 031-50 25 32
marie.fredsdotter@brackediakoni.se

Vi vänder oss till dig som är under 65 år och som mitt i livet har drabbats av en demenssjukdom och har behov av tränande och kompenserande insatser för att klara din vardag. Norrgården är ett korttidsboende där du kan bo en kortare eller längre period beroende på hur ditt behov av stöd och hjälp ser ut