Info

Tf Verksamhetschef

Haleh Mehdizadeh
Tel 031-50 25 32
haleh.mehdizadeh@brackediakoni.se

Välkommen till Korttidsboendet Norrgården

Vi vänder oss till dig som är under 65 år och som har behov av omvårdnad och stöd i vardagen, på grund av t.ex. stroke eller begynnande demens med fysiska och psykiska symtom.

Att drabbas av ohälsa mitt i livet påverkar till stor utsträckning det dagliga livet. Beroende på vilken sjukdom du drabbats av kan du ha svårt med minnet, att hitta, att utföra olika praktiska sysslor eller att avläsa sociala regler. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt individuella behov av hjälp- och stöd i det dagliga livet.

På Norrgården får du stöd i att kunna leva ditt liv så självständigt som möjligt. Tillsammans med dig och dina närstående tar vi reda på vilka resurser, möjligheter, svårigheter och hinder som finns i din vardag. Du får stöd i att  använda dina resurser för att hantera det som inte fungerar. 

Norrgården är ett korttidsboende där du kan bo en kortare eller längre period beroende på hur ditt behov av stöd och hjälp ser ut