Info till biståndshandläggare

Här följer lite riktad information till dig som är handläggare och överväger att placera någon hos oss. Hör gärna av dig direkt till oss om du har fler frågor!

Målgrupp
Norrgårdens verksamhet rikar sig till personer under 65 år och har en diagnostiserad demens diagnos (detta är ett avtalskrav)

Verksamhet
Norrgården består av 8 korttidsplatser. Placeringar sker utifrån SoL (vilket innebär att den enskilde inte behöver vara berättigad till stöd enligt LSS för att kunna bo hos oss)

Norrgården ligger på Hisingen i Göteborg. Det finns gott om fin natur runt omkring boendet och goda möjligheter utevistelse. Rådjuren kommer ibland ända fram till huset.

 

Hur länge får man bo  på Norrgården?
Från kort tid upp till 3 år

Avtal
Vi har ram-avtal med alla stadsdelar i Göteborgs stad
Vi har även ramavtal med ytterligare 11 kommuner; 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Kungsbacka, Tjörn, Lilla Edet, Stenungsund, Härryda, Partille, Öckerö och Ale kommun.

Ring oss om du undrar över kostnader förrenade med olika avtal som också finns att tillgå i avtalsdata basen Proceedo (sök Norrgården)
Kontakta oss gärna om vi inte har ram-avtal med din kommun, så kan vi se om vi kan hitta en induviduell lösning alternativt teckna ett övergripande ram-avtal med er.

Uppföljning
Under rubriken PDU kan du läsa mer om vårt arbetssätt, som handläggare bjuds du in till regelbundna uppföljningsmöten var 3:e mån på korttid. Då får du ta del av den enskildes upplevelse av sin situation och vår dokumnetation av framsteg och försämringar utifrån satta mål. För oss är det viktigt att lägga en stor betoning på vad vi kallar KAN-listan, som är en sammanställning av den enskildes resurser, detta både för att stärka personens självkänsla och för att vår erfarenhet är att ett sådant förhållningssätt är hälsofrämjande för den enskilde.