Bräcke demensboende Norrgården byter namn och flyttar! 12 december flyttar vi ett stenkast bort till ett nytt ombyggt och anpassat boende för personer med kognitiv sjukdom (demens). Det nya namnet blir Bräcke vård- och omsorgsboende Västergården. Kontakta gärna verksamhetschef Marie Fredsdotter om du har frågor. Ny hemsida är under uppbyggnad: www.brackediakoni.se/vastergarden.

Info till biståndshandläggare

Här följer lite riktad information till dig som är handläggare och överväger att placera någon hos oss. Hör gärna av dig direkt till oss om du har fler frågor!

Målgrupp
Norrgårdens verksamhet rikar sig till personer under 65 år som har en diagnostiserad demenssjukdom (detta är ett avtalskrav).

Verksamhet
Norrgården består av 8 korttidsplatser. Placeringar sker utifrån SoL (vilket innebär att den enskilde inte behöver vara berättigad till stöd enligt LSS för att kunna bo hos oss).

Norrgården ligger på Hisingen i Göteborg. Det finns gott om fin natur runt omkring boendet och goda möjligheter utevistelse. Rådjuren kommer ibland ända fram till huset.

Hur länge får man bo  på Norrgården?
Från kort tid upp till 3 år

Avtal
Vi har ramavtal med alla stadsdelar i Göteborgs stad.
Vi har även ramavtal med Ale kommun, Kungälv kommun, Kungsbacka kommun, Mölndal kommun, Vårgårda kommun, Värnamo kommun samt Öckerö kommun.

Ring oss om du undrar över kostnader förrenade med olika avtal. Dessa finns även att tillgå i avtalsdatabasen Proceedo (sök på Norrgården).
Kontakta oss gärna om vi inte har ramavtal med din kommun, så kan vi se om vi kan hitta en individuell lösning alternativt teckna ett övergripande ramavtal med er.

Uppföljning
Under rubriken PDU kan du läsa mer om vårt arbetssätt. Som handläggare bjuds du in till regelbundna uppföljningsmöten var 3:e mån. Då får du ta del av den enskildes upplevelse av sin situation och vår dokumnetation av framsteg och försämringar utifrån satta mål. För oss är det viktigt att lägga en stor betoning på vad vi kallar KAN-listan, som är en sammanställning av den enskildes resurser, detta både för att stärka personens självkänsla och för att vår erfarenhet är att ett sådant förhållningssätt är hälsofrämjande för den enskilde.