Bräcke demensboende Norrgården byter namn och flyttar! 12 december flyttar vi ett stenkast bort till ett nytt ombyggt och anpassat boende för personer med kognitiv sjukdom (demens). Det nya namnet blir Bräcke vård- och omsorgsboende Västergården. Kontakta gärna verksamhetschef Marie Fredsdotter om du har frågor. Ny hemsida är under uppbyggnad: www.brackediakoni.se/vastergarden.

Kompetens

Personal
Bräcke diakoni och Norrgården ställer höga krav på den personal vi rekryterar – både ordinarie och vikarier. Hos oss finns undersköterskor och stödpedagoger (som kan ha varierande utbildningsbakgrunder exempelvis KY-utbildad aktiveringspedagog, demensspecialiserad undersköterska, leg arbetsterapeut, socionom eller pedagogisk utbildning).

Personalen har också bred erfarenhet av stödinsatser, t ex vid dagverksamheter, boenden och boendestöd.

Hos oss finns en ansvarig sjuksköterska på plats dagtid och tillgång till joursköterska på plats kvällar, helger och nätter. Vi har en arbetsterapeut som kan bistå med att anpassa vardagsmiljön och förskriva fysiska och kognitiva hjälpmedel. Hos oss jobbar även taxen Limpan, en vårdhund, som tränar tillsammans med eller besöker de som gillar hundar. På Bräcke diakoni arbetar även en präst och en diakon som finns tillgängliga för samtal för de som bor på Södergården och deras anhöriga om önskan finns.

Salutogent synsätt
Norrgårdens medarbetare arbetar utifrån ett salutogent synsätt. Det innebär att vi lägger tonvikten på det friska och de resurser som varje människa har. Friskfaktorer och välbefinnande är vårt utgångsläge för det stöd vi ger i vardagen. Stödet ska göra det möjligt att uppleva vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull.

Volontärverksamhet
Bräcke diakoni har en tradition av att sätta guldkant på tillvaron och ge mervärde för andra människor genom vår volontärverksamhet. Norrgården har flera volontärer som besöker oss varje vecka. Volontärerna går långpromenader, bakar, sitter ner och pratar en stund eller gör olika utflykter med den som önskar detta. Tiden med volontären kan vara ett led i ökat välbefinnande och livskvalitet.