Bräcke demensboende Norrgården byter namn och flyttar! 12 december flyttar vi ett stenkast bort till ett nytt ombyggt och anpassat boende för personer med kognitiv sjukdom (demens). Det nya namnet blir Bräcke vård- och omsorgsboende Västergården. Kontakta gärna verksamhetschef Marie Fredsdotter om du har frågor. Ny hemsida är under uppbyggnad: www.brackediakoni.se/vastergarden.

Kost, sömn och motion

Det första som vi ser över tillsammans med dig och dina närstående är hur det har fungerat med kost, sömn och motion.

- Att äta en näringsrik och god mat är viktigt, såväl för upplevelsen av livskvalitet som för hälsan. Ofta minskar kostintaget i samband med ett sjukdomsförlopp

- Att sova gott och i lagom mängd är viktigt för att vi ska orka och ha energi till dagens olika händelser och göromål

- Att få röra sig och motionera är viktigt för att må bra både fysiskt och psykiskt

- Att vara smärtfri är jätteviktigt för att må bra

Med hjälp av regelbundna måltider, en god dygnsrytm, eventuellt ett ökat antal sömntimmar och med möjlighet till motion är arbetet mot en bättre hälsa igång.

Motion är viktigt för att må bra.