Bräcke demensboende Norrgården byter namn och flyttar! 12 december flyttar vi ett stenkast bort till ett nytt ombyggt och anpassat boende för personer med kognitiv sjukdom (demens). Det nya namnet blir Bräcke vård- och omsorgsboende Västergården. Kontakta gärna verksamhetschef Marie Fredsdotter om du har frågor. Ny hemsida är under uppbyggnad: www.brackediakoni.se/vastergarden.

Levnadsberättelse

För att vi ska kunna skapa en plats där du inbjuds till att vara dig själv så behöver vi veta vem du är, vilka intressen du har och vad som är viktigt i ditt liv. Kort sagt information om din livsberättelse.

När du drabbats av sjukdom kan det ibland vara så att det påverkar din förmåga att kunna berätta om det som är viktigt för dig i ord. Vissa sjukdomar kan också påverka ditt minne. Det kan både handla om minnet av vad som hände tidigt i livet eller om minnet om vad som hände igår. Om du inte längre kan uttrycka vad som är viktigt i ord eller inte minns vill vi kunna stötta och vägleda dig.  Fotografier, saker och musik eller sånger är exempel på något som ofta lockar fram minnen och som vi tillsammans kan använda som "minnesstöd". 

För att ge dig stöd för att skriva ner din levnadsberättelse har vi tagit fram en mall som du kan använda (men du kan också skriva den på blanka papper om du hellre vill det). Även om du idag både minns och kan uttrycka vad som är viktigt för dig uppmuntrar vi dig att skriva en levnadsberättelse som kan användas om du i framtiden skulle förlora någon eller båda av dessa förmågor.

Levnadsberättelse (att skriva ut och fylla i för hand)

Levnadsberättelse (att fylla i på dator)

Bifogade filer