Bräcke demensboende Norrgården byter namn och flyttar! 12 december flyttar vi ett stenkast bort till ett nytt ombyggt och anpassat boende för personer med kognitiv sjukdom (demens). Det nya namnet blir Bräcke vård- och omsorgsboende Västergården. Kontakta gärna verksamhetschef Marie Fredsdotter om du har frågor. Ny hemsida är under uppbyggnad: www.brackediakoni.se/vastergarden.

Närstående

Att stå nära någon som mitt i livet drabbas av svår sjukdom gör ont. Många känner en stor maktlöshet och sorg över att livet blev så annorlunda mot vad man hoppats på. Vi vet att många närstående gör allt för att ens barn, livskamrat, nära vän eller unga förälder ska få det så bra som möjligt. Inte sällan blir du som närstående den som tvingas ta alla kontakter och samordna för att allt ska fungera. Detta samtidigt som du ska hantera din egen sorg och allt annat i vardagslivet. Vi arbetar aktivt för att du ska få den information och det stöd som du behöver utifrån dina önskemål.