Stöd till dig som är närstående

Det är viktigt att du som närstående, till en ung person som drabbats av svår sjukdom, får information, stöd och möjlighet att träffa andra i samma situation.

Tala gärna med din närståendes kontaktperson om du känner behov av samtalsstöd, vill dessutom rekommendera dig att kontakta;

 

För dig som har en ung nästående som drabbats av demens:

Ung anhörig
Unganhörig startade år 2006 av då tjugoåriga Susanne Axelsson. Hon märkte redan som femtonåring att hennes mamma blev allt mer förändrad. Susanne upplevde att hon inte fick vare sig stöd eller hjälp och startade därför hemsidan för att inte andra skulle behöva känna sig lika ensamma som hon gjort.

Demensförbundets yngre nätverk
Nätverket är till för dig som är under 65 år och är maka, make, sambo eller partner till en person med demens. Sagt om nätverket...
"Skönt att få träffa personer som förstår vad man menar och känner, utan att behöva förklara en massa, och att kunna koppla av och skratta tillsammans"