Bräcke demensboende Norrgården byter namn och flyttar! 12 december flyttar vi ett stenkast bort till ett nytt ombyggt och anpassat boende för personer med kognitiv sjukdom (demens). Det nya namnet blir Bräcke vård- och omsorgsboende Västergården. Kontakta gärna verksamhetschef Marie Fredsdotter om du har frågor. Ny hemsida är under uppbyggnad: www.brackediakoni.se/vastergarden.

#ungdemens

2020 startade vi ett regionalt nätverk i Västra Götalands regionen för #ungdemens. Målsättningen är att sprida kunskap, goda exempel och bygga samarbeten som möter målgruppens behov.


Vi bildade nätverket #ungdemens i syfte att utveckla stödet för yngre personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

– Att ha familj, ansvar för barn och sedan insjukna så att man inte längre klarar sitt arbete, då behöver du i regel ett helt annat slags stöd än om du insjuknar betydligt senare i livet. Här finns enormt mycket att göra, men för att utveckla stödet behöver vi både samarbeta, kommuner emellan, och lyssna mer på dem som är drabbade, säger Louise Gehandler, som är verksamhetsutvecklare på Bräcke diakoni till Demenscentrum.se

I nuläget har nio kommuner tackat ja till att vara med i det regionala nätverket. Dessa är Ale, Alingsås, Göteborgs stad, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Partille och Öckerö.

– Utgångspunkten för #ungdemens ska alltid vara målgruppens behov. Vad vill de att vi utvecklar?, säger Louise Gehandler, verksamhetsutvecklare på Bräcke diakoni.

Utgångsfrågan på första mötet var; Om unga personer med demenssjukdom varit på plats, vad hade de önskat att vi samtalade om?

Vill du ansluta dig till nätverket?

Kontakta louise.gehandler@brackediakoni.se

Läs hela intervjun med Louise på demenscentrum.se