#ungdemens

Nu startar vi ett regionalt nätverk i Västra Götalands regionen för #ungdemens. Målsättningen är att sprida kunskap, goda exempel och bygga samarbeten som möter målgruppens behov. Utgångsfrågan på första mötet är; Om unga personer med demenssjukdom varit på plats, vad hade de önskat att vi samtalade om?

Vi är jätte glada över att 9 kommuner i dagsläget tackat ja till att starta upp ett nätverk för #ungdemens! Denna sida kommer handla om nätverkets arbete. Demenscentrum uppmärksammar nätverket här

Vill du ansluta dig till nätverket kontakta louise.gehandler@brackediakoni.se

Datum för första träffen är preliminärt bokad till måndagen 23/3 9:30 till 14:30 på Bräcke diakoni i Göteborg. Datumet kommer fastställas inom kort.