Bräcke demensboende Norrgården byter namn och flyttar! 12 december flyttar vi ett stenkast bort till ett nytt ombyggt och anpassat boende för personer med kognitiv sjukdom (demens). Det nya namnet blir Bräcke vård- och omsorgsboende Västergården. Kontakta gärna verksamhetschef Marie Fredsdotter om du har frågor. Ny hemsida är under uppbyggnad: www.brackediakoni.se/vastergarden.

Vardagsträning och stöd

På Norrgården utgår vi alltid från dina behov och vad du tycker är ett meningsfullt liv. Tillsammans upprättar vi en genomförandeplan och ett stödschema. Vi stöttar dig i att göra dagen hanterbar och begriplig, t.ex. genom strategier för bibehållen dygnsrytm, regelbundna måltider och sociala aktiviteter. Målet är att förebereda dig inför flytt till den egna kommunen/stadsdelen. Du, dina närstående och din kontaktperson väljer ut områden som är viktiga för dig att vardagsträna – för att stärka förmågan till ett mer självständigt liv.

Det kan t ex vara att göra i ordning frukost eller kvällsmat, olika moment vid toalettbestyr eller att hantera tvättstugan med bokning av tider och tvätt. Kanske behöver du träna på att äta måltider i gemenskap med andra, göra saker du tycker om eller kunna göra enkla aktiviteter självständigt i ditt hem. Det kan också handla om minnesträning eller orienteringsträning, t ex att hitta till restaurangen, att komma ihåg tiden för middag eller att träna in en daglig rutin.

Sofia övar också sin balansförmåga inomhus. Här tar hon med stöd av Cecilia upp ett tappat äpple från golvet.

 

Det vardagliga stödet vi kan ge innefattar bl a:

  • bibehållen dygnsrytm
  • regelbundna måltider
  • utevistelser och promenader
  • social träning och möjlighet till gemenskap med andra
  • sociala och fysiska aktiviteter
  • individuella aktiviteter

På bilden syns Sofia som odlar tillsammans med Cecilia som är personal på Södergården. Sofia tycker mycket om växter och odlingen ger henne både möjlighet att göra något hon tycker om samtidigt som hon övar sin balansförmåga.