Emad Abd Alghafour, Forserum/Nässjö

Läkare

Britt Rydin

Läkarsekreterare

Administration

Camilla Karlsson, Nässjö

Vårdadministratör/IT-kontakt

Malin Olsson, Forserum

Vårdadministratör/IT-kontakt

Carina Klasson, Forserum

Vårdadministratör/IT-kontakt

Distriktssköterskor/Sjuksköterskor

Simon Ekhem, Nässjö/Forserum

Vårdföreståndare. Specialistsjuksköterska i diabetes och Astma/KOL

Charlotte Artsberg, Nässjö/Forserum

Sjuksköterska, ansvar för hälsosamtal, extra utbildad i sårvård

Madelene Jonestad, Nässjö/Forserum

Sjuksköterska och ansvarar för dig med hjärtsvikt

Ann Andersen

Sjuksköterska

Jennie Lundström, Nässjö

Vårdföreståndare. Ansvar för körkortsärende, asylsökande

Elisabet Olsson, Nässjö

Sjuksköterska och vårdsamordnare för dig som är 65+

Christine Bomberg, Forserum

Sjuksköterska, ansvarar för patienter med demens

Charlotte Valberg, Nässjö

Sjuksköterska. Inkontinensansvarig och vaccinationskunnig

Sophia Lilja, Nässjö/Forserum

Specialistsjuksköterska i diabetes

Fredrik Fransson, Nässjö

Sjuksköterska ”AkutFredrik” och kan hjälpa dig att sluta röka

Undersköterskor

Josefine Fröjd, Forserum

Undersköterska, laboratoriet och receptionen

Ann-Marie Mild, Nässjö

Undersköterska, laboratoriet och receptionen

Ylber Krasniqi, Nässjö

Undersköterska, laboratoriet och receptionen

Ledning

Emma Olofsson

Verksamhetschef

Läkare

Berndt Svensson, Forserum

Distriktsläkare

Jean Younan

ST-läkare

Pawel Kowalewski

Distriktsläkare

Cecilia Svanberg, Forserum

Distriktsläkare

Jordi Madurell Fernandez, Nässjö/Forserum

Distriktsläkare

Peter Henriksson (tjänstledig)

Specialist inom internmedicin, diabetes och ST-läkare

Oksana Karlsson, Nässjö

Läkare

Rehab & Psykosociala teamet

Rebekah Svalbring, Forserum

Sjukgymnast/Rehabkoordinator, hjäper dig som är sjukskriven

Susanne Götesdotter

Leg hälso- och sjukvårdskurator

Linn Högberg, Nässjö

Sjukgymnast/Rehabkoordinator, hjälper dig som är sjukskriven

Elin Bergqvist, Nässjö

Sjukgymnast

Carina Berglund, Forserum/Nässjö

Samtalsterapeut

Michael Böhnstedt, Nässjö

Sjukgymnast

Camilla Tinglöf, Nässjö/Forserum

Sjukgymnast
Berndt Svensson, Forserum
Jean Younan
Emad Abd Alghafour, Forserum/Nässjö
Simon Ekhem, Nässjö/Forserum
Britt Rydin
Pawel Kowalewski
Josefine Fröjd, Forserum
Charlotte Artsberg, Nässjö/Forserum
Cecilia Svanberg, Forserum
Camilla Karlsson, Nässjö
Rebekah Svalbring, Forserum
Susanne Götesdotter
Emma Olofsson
Madelene Jonestad, Nässjö/Forserum
Ann Andersen
Jennie Lundström, Nässjö
Elisabet Olsson, Nässjö
Christine Bomberg, Forserum
Charlotte Valberg, Nässjö
Ann-Marie Mild, Nässjö
Jordi Madurell Fernandez, Nässjö/Forserum
Peter Henriksson (tjänstledig)
Malin Olsson, Forserum
Sophia Lilja, Nässjö/Forserum
Linn Högberg, Nässjö
Fredrik Fransson, Nässjö
Oksana Karlsson, Nässjö
Elin Bergqvist, Nässjö
Ylber Krasniqi, Nässjö
Carina Berglund, Forserum/Nässjö
Carina Klasson, Forserum
Michael Böhnstedt, Nässjö
Camilla Tinglöf, Nässjö/Forserum