Aktuellt från Almedalen

2014-07-02

I dag har Bräcke diakoni haft sin seminariedag i Björkanderska, en liten filial till högskolan nere i hamnen.

Dagen inleddes av Vinnovaprojektet, som framträdde under rubriken ”Idéburna innovationer – En testbädd för personcentrerad vård och omsorg”. Thomas Schneider, kvalitetschef på Famna  inledde med att presentera Famna och ledde sedan samtalet. Cecilia Johansson, stödpedagog på Bräke diakonis verksamhet Södergården berättade inlevelsefullt om vikten av personcentrering och att hitta drivkraften och målet hos varje individ. Beatrix Algurén, Forskare vid Jönköping Academy och Lars Åke Johansson, VD för Alkit Communication AB fyllde på med information om innovationer och om det system man använder för just detta projekt.

Därefter tog Projekt personlig koordinator över och ställde sig frågan: ”Ett fungerande föräldrastöd för familjer som har barn med funktionsnedsättning – är det möjligt?” De gav flera berörande berättelser från familjer där insatserna har gjort stor skillnad. Och svaret på frågan var så klart ja. Framförandet följdes av många frågor och tankar, då detta helt klart är ett ämne som berör.

Vid lunchtid var det dags att lyfta frågan ”Tillstånd för välfärdstjänster – olika utförare, olika villkor?” Eva Hagbjer, forskare vid SNS (Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle) presenterade sin rapport kring tillståndsgivning innan Martin Ärnlöv, direktor vid Bräcke diakoni,  Per Granath, koncernchef på Humana samt Greger Bengtsson från SKL (Sveriges kommuner och landsting) gav sina bilder av hur det faktiskt fungerar, modererat av Henrik Jordahl från IFN - Institutet för Näringslivsforskning. Flera exempel på hur olika villkoren ser ut för privata aktörer jämfört med de kommunala och landstingsdrivna kom upp. Tyvärr hade IVO (Inspektionen för vård och omsorg) avböjt att delta i seminariet och ingen kunde därmed komma med några motargument till att systemet så som det fungerar idag inte är optimalt.

Under Projekt Delaktighet och Stöds seminarie ”Det utökade föräldraskapet – att vara förälder till en vuxen person som har en funktionsnedsättning” var panelen en gedigen samling av kompetens och tyckande: Politiker (David Lega, som talade både som KD ledamot, men också som vuxet barn med funktionshinder,  Bengt Eliasson, Folkpartiet,  Christer Engelhardt, Socialdemokraterna och Eva Olofsson, Vänsterpartiet), Monika Selin från SKL (Sveriges kommuner och landsting), Karin Flyckt, utredare på Socialstyrelsen, Ann-Kristin Ölund från NKA (Nationellt kompcentrum anhöriga) och Kajsa Råhlander, förälder och författare. Samtalet modererades skickligt av Katarina Pietrzak.  Alla var väl överens om att situationen när den inte fungerar som den skall är ohållbar. Det viktiga är att låta föräldern vara just förälder och inte god man eller assistent.

Dagen avslutades med Projekt Puzzlet som tog upp frågan ”Behövs alla? – ett seminarium om arbetsmarknadens villkor för ungdomar med rörelsenedsättning”. Även här var många olika instanser representerade: Försäkringskassan genom Ingeborg Watz, Arbetsförmedlingen (Tomas Jeppsson), SKL (Leif Klingensjö), DHR -  förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (Rasmus Isaksson), Arbetsgivare genom  Lena Hök, Informationschef på Skandia Privat/Skandiabanken och regeringen genom Anna Pettersson Westerberg som är Stadssekreterare hos Ulf Kristersson. Samtalet modererades smidigt av Lena Josefsson. Alla i panelen var rörande eniga om att mycket görs i den här frågan men mer behöver göras. Insatserna behöver inledas i tid, helst redan i skolan.

 

2014-07-01

Närmare 30 personer från Bräcke diakoni är i Almedalen i år, allt ifrån personer ur ledningsgruppen till projektmedarbetare och verksamhetschefer. Utöver att bemanna tältet utanför högskolan kan man besöka någon av de närmare 3330 seminarierna, eller  vara deltagare i någon av dem.

Helena Piensoho, verksamhetschef på Vingslaget i Stockholm, var under söndagen med i SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle ) seminarie ”Att styra och leda äldreomsorg. Hur går det till och vad kan förbättras?”. På tisdagen deltog Martin Ärnlöv, direktor, dels i Famnas seminarium ”Hur kan déburen vård och social omsorg växa och utvecklas?” samt ”Utanförskap - synligt och osynligt!” som hölls av Svenska kyrkan.

I vårt tält samtalar vi med de förbipasserande kring allt som Bräcke diakoni står för och gör. Dessutom finns Vårdcentralen Vilan på plats med en läkare och två sjuksköterskor och svarar på alla möjliga frågor kring hälsa, kropp och knopp. De berättar också om arbetet de gör med vård av asylsökande på Stora Ekeberg i Skara. Och så kan de plåstra om skoskav. I dag kom faktiskt en besökare och bad om hjälp från dem för en vän som mådde dåligt. Det känns bra att veta att till och med det vi gör här i Almedalen gör skillnad.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni