Arbetsförmedlingen utbildar sig hos oss

Ett steg till och bemötande av personer med kognitiva svårigheter stod på schemat när personal från Arbetsförmedlingen i Göteborg och Halland var hos oss idag.

Arbetsförmedlingen har beslutat att förlägga en halvdag av sin internutbildning ”Ny kompetens” hos oss på Bräcke diakoni. Hanna Kollberg och Emma Lyrdal berättade hur vår arbetsintegrerade enhet ”Ett steg till” med rätt stöd lyckats få personer som varit långt från arbetsmarknaden i arbete.   

Psykologen Kristina Darfeldt delade med sig av konkreta verktyg som kan underlätta i bemötande av personer med kognitiva svårigheter både på arbetsförmedlingen och senare på arbetsplatsen.  

Liselotte Andersson, arbetsterapeut från Halland var en av deltagarna. Som hoppades få lite nya verktyg i verktygslådan och efter föreläsningen var hon mycket nöjd.

- Jag har fått flera praktiska verktyg som jag kan använda i det dagliga arbetet. Det här med sociala berättelser exempelvis att jag kan konkretisera en arbetsuppgift genom att rita medan en person berättar för mig. Men också att jobba med att medvetengöra för personer vad som är deras starka och svaga sidor så att de själva kan kräva rätt stöd av sin arbetsgivare.

Även om det blir en livslång habilitering kan många personer utföra ett arbete, om de får ett anpassat stöd.  

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni