Att arbeta med döden nära inpå

Inför internationella Hospicedagen 13 oktober uppmärksammar vi den speciella hospicevården. Vad som skiljer den från annan vård och vem som får lov att ta del av den. Unikt för hospice är att personalen inte bara ser den som är sjuk – utan lika självklart tar hand om dig som tvingas stå bredvid. Texten nedan är skriven av Joanna, en av medarbetarna på vårt Hospice Helhetsvården. Hur är det att varje dag möta människor i livets slutskede?

"Oj, det måste vara otroligt tungt". Det är bland det första folk säger till mig när jag berättar att jag jobbar på hospice. Visst kan det vara tungt, oerhört tungt. Men samtidigt är det nog den mest glädjefyllda arbetsplats jag varit på. Det är så stort att få följa en gäst och dess närstående hela vägen, från ankomst till avfärd. Vissa vårdtider långa, andra kortare. Timtal av samtal och stöttning. Både tårar och skratt. 

"Det måste nog vara något speciellt med er som orkar jobba här" sade en anhörig till mig. Hen kanske har rätt. Tillsammans utgör vi på Helhetsvården ett team av sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kurator, diakon, präst och läkare. Alla med samma mål, att hjälpa gäster och anhöriga genom den tid i livet som kan vara allra tyngst, eller komma som en tudelad lättnad efter en längre tid med en smärtsam sjukdom.

Det är inte bara vårdpersonalen som gör skillnad, vi har volontärer som i princip varje dag hjälper oss och underlättar vårt arbete. Någon bakar en paj. En annan ordnar med blommor på varje rum. Och vi vill gärna bli fler! Volontärer behövs alltid, det kan vara små saker som gör stor skillnad för oss och inte minst våra gäster.

Världshälsoorganisationen, WHO, definierar palliativ vård som ett förhållningssätt med syfte att förbättra livskvalitén hos patienten och de närstående. Detta kan avspegla sig på många olika sätt. På Helhetsvården arbetar vi med ett personcentrerat förhållningssätt där målet är att se hela personen, även de närstående. Den personcentrerade vården går ut på att ge varje enskild person den vård just denne är i behov av.

Alla är vi olika - med olika behov, önskemål och drömmar. Detta gör att ingen arbetsdag är den andra lik. En sak har de dock gemensamt - alla är lika viktiga.

//Joanna, medarbetare Hospice Helhetsvården

 

LÄS MER:

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni