Att våga erkänna misstag - för patientens skull

Den 8:e nationella patientsäkerhetsonferensen har precis avslutats. Temat för 2014 var ”Patientens säkra väg genom vården” med syftet att belysa var de största patientsäkerhetsriskerna finns, vilka möjligheter som finns att göra bättre och hur man arbetar på alla nivåer inom organisationer.

Thomas Schneider, Bräcke diakonis kvalitetschef, är en av dem som på olika sätt har medverkat. Han intervjuades bl.a. under konferensen om vikten av att våga erkänna sina misstag för att lära och förbättra vården:

"Patientsäkerhet skapas genom en kultur där man vågar prata öppet om det som går bra och det som inte fungerar. Bara då kan vi ändra våra arbetssätt och lära av varandra – för de vi finns till för"

Se panelintervjun med Thomas här (5 min.).

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni