Barnen på Östergården gick till val

På Bräcke barn- och ungdomsboende Östergården arrangerades på valdagen ett alldeles eget val. Alla barn fick vara med och rösta  på vilken film de skulle se på söndagskvällen. Två valkampanjer pågick en tid innan valdagen, en för filmen Bamse och häxans dotter och en för filmen Gordon och Paddy.

– Vi hade gjort ett röstbås, för vi att våra barn också ska gå och rösta. Vi jobbar mycket med medbestämmande och aktuella händelser och då är detta ett sätt att få in det i arbetet, säger Jonas Lyckegård, habiliteringsassistent.

På Östergården bor barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Bakom valet står personalen i aktivitetsgruppen på Östergårdens BMSS och korttidsboende för barn och unga, som tar alla tillfällen i akt att inkludera barnen i samhället. 

Under valdagen fick barnen, tillsammans med personal, gömma sig bakom röstbåset och lägga sin valsedel i en låda. Sedan räknades rösterna och ett demokratiskt beslut fattades om vilken film de skulle se. När alla röster var räknade kunde det snart konstateras att det var filmen Bamse och häxans dotter som kammade hem segern med klar majoritet.
– När barnen fick veta det applåderade de och visade sin glädje på andra sätt, även de som röstat på den andra filmen var glada. Det blev en väldigt lyckad filmkväll och biostämningen var på topp! säger Annelie Kvarefelt, stödpedagog.

Hon och hennes kollegor i aktivitetsgruppen på Östergårdens BMSS och korttidsboende för barn och unga har infört filmvisning som aktivitet redan tidigare, men då utan omröstning. Varje vecka visas film med projektor och en popcornmaskin har inskaffats för ändamålet.
– För våra barn är det inte en självklarhet att man kan ta sig till en biograf, så vi har arbetat på att få till en riktig biokänsla här hos oss. Det ska kännas och lukta bio, säger Jonas Lyckegård.

Valbåset, som var byggt av kartong, är nu skrotat för den här gången, men Jonas och hans kollegor har planer på nya aktiviteter för att öka barnens delaktighet i sin vardag.
– Det var ett enkelt och väldigt mysigt sätt att belysa frågor om demokrati och delaktighet. Det här kan vi helt klart utveckla vidare i vårt arbete, säger han.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni