#BdAlmedalen19: Allt fler drabbas av och överlever en cancerdiagnos. Men vad händer sedan?

Allt fler drabbas av - och överlever - en cancerdiagnos. Men vad händer sedan? Och hur kan vården hjälpa dessa personer att komma tillbaka till livet så som det såg ut innan diagnos och behandling? 

Dagens cancerrehabilitering är varken jämlik, jämställd eller tillräcklig. Långt ifrån alla cancerdrabbade får möjlighet till rehabilitering. Saker som var du bor och vilken socioekonomisk grupp du tillhör påverkar dina möjligheter till rätt rehabilitering.

Ytterligare ett problem är att rehabiliteringen idag sker som en isolerad händelse i människans liv. Men för den som drabbas är det ingen isolerad händelse. Hen kommer troligen att behöva arbeta med rehabilitering under hela sitt resterande liv. Därför behöver cancerrehabiliteringen också den bli en del av livet.  

–  Vi behöver ta fram nya innovativa arbetssätt, digitalisera vården och utveckla nya modeller Vi behöver också samarbeta i nya konstellationer; Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, forskning, friskvård, beslutsfattare och inte minst tillsammans de cancerdrabbade, de är en värdefull kunskapsresurs som måste bli lyssnade på säger Veronica Morales, driftområdeschef Rehabilitering på Bräcke diakoni. 

Under vårt rundabordssamtal i Almedalen diskuterar vi hur cancerrehabiliteringen kan utvecklas tillsammans med de cancerdrabbade. Vad behövs för att cancerrehabiliteringen ska kunna vara en del av livet - hela livet?

Seminariet anordas i samarbete med CancerRehabFonden som varje år släpper CancerRehabRapporten som syftar till att öka kunskapen och vidga perspektivet kring rehabilitering. Rapporten klargör hur viktigt det är med rehabilitering både ur det mänskliga och samhällsekonomiska perspektivet.

Deltar gör bland annat: Eva Hansen - Generalsekreterare, Cancerrehabfonden, Thomas Schneider - Utvecklingschef, Bräcke diakoni, Barbro Sjölander - ordförande, Nätverket mot gynekologisk cancer, Yvonne Wengström -  Cancerrehabfondens vetenskapliga råd, Anna-Lena Sunesson - verksamhetschef, Regionalt cancercentrum norr (RCC), Patrik Sundström - programansvarig för eHälsa, SKL.

Varmt välkommen till Uppsala Universitet Campus Gotland sal B22 onsdag 3/7 kl 13:00 - 15:00. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni