#BdAlmedalen19: Innovativa arvsfondsprojekt – välgörare eller samhällsförändrare?

Allmänna arvsfonden handhar varje år omkring 600 dödsbon där det saknas testamente eller släktarvingar. I stället för att gå till spillo ser Arvsfonden till att pengarna gör nytta och förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. På Bräcke diakoni driver vi ofta projekt finansierade av arvsfonden. Just nu har vi tillexempel inte mindre än fem projekt som igång, och ytterligare två under uppstart. Idén till projekten kommer ur reella behov i verksamheterna och är en viktig del i att utvecklas som omsorgsaktör.

Men vad händer när projektpengarna är slut? Eter tre år är det bara hälften av alla arvsfondsprojekt som lever vidare, eftersom det offentliga sällan är redo att ta över verksamheten. Hur tas den kunskap och de resultat som uppnåtts tillvara?

Det vill vi diskutera i Almedalen under rubriken Innovativa arvsfondsprojekt – kortsiktiga välgörare eller långsiktiga samhällsförändrare?. Medverkar gör bland annat bjudit in Per Callermo - Sektionschef på Arvsfondsdelegationsenheten, Patrik Schröder - sektionschef, Rädda barnen och  Lena Nyberg - generaldirektör, MUCF för att diskutera frågan.

Varmt välkommen till Uppsala Universitet Campus Gotland sal B22 onsdag 3/7 kl 15.30-16.30

Läs mer om våra arvsfondsprojekt:

Projekt Trialog vill undersöka situationen för anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen är att hitta metoder för bättre samarbeten mellan anhöriga, deras närstående och vårdpersonalen.

Projekt Vuxensyskon vill uppmärksamma vuxna syskon till personer som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Man har bland annat varit med och tagit fram pjäsen skuggsyskon. 

Projekt Lipödem vill synliggöra och skapa förståelse för patienter med Lipödem, bland annat gemom att att ta fram stöd till personer med lipödem, anhöriga och vårdpersonal och synliggöra diagnosen Lipödem för politiker, allmänhet och beslutsfattare.

hunddagiset Tribus kan personer med funktionsnedsättning, med ett stort intresse för hundar, får utbildning och ges möjlighet att göra praktik eller arbetsträna på vårt hunddagis. 

Projekt Karamellpåsen med bland annat Öppna förskolan TilLiten är en mötesplats för barn 0-6 år som har en funktionsnedsättning och deras föräldrar, syskon och närstående.

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni