Bortglömd patientgrupp uppmärksammas i nytt projekt

Många tror det rör sig om fetma. Även de kvinnor som själva drabbas. Men lipödem är en egen diagnos och den går inte att bota med bantning. Nu startar Bräcke diakonis Rehabcenter Sfären ett projekt för att en bortglömd patientgrupp ska få bättre hjälp framöver.

Diagnosen lipödem är inte känd för många, vare sig bland professionella inom vården eller bland allmänheten. Sjukdomen är en kronisk, progressiv störning i fettvävnaden som nästan enbart drabbar kvinnor. Kroppens fettceller ökar, framförallt över rumpa, höfter och lår. Men eftersom många misstar det för fetma blir många kvinnor felbehandlade.

– Det här en förbisedd patientgrupp som ofta har upplevt stort lidande och väldig frustration. De har bantat och bantat men ändå inte sett något resultat, säger Lotta Billgert, verksamhetschef på Rehabcenter Sfären.

Nu har Rehabcenter Sfären, fått nästan 7 miljoner kronor av Arvsfonden för att i ett samarbete tillsammans med Hobs (Hälsa oberoende av storlek) Svenska Ödemförbundet, Lymf S, och Nka (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga) under tre års tid lyfta den här frågan. En del i projektet fokuserar på att ge drabbade kvinnor möjlighet att träffas och få utbildning kring det som de själva kan göra för att påverka sin sjukdom, den andra delen handlar i första hand om kunskapsspridning, både gentemot professionella och mot allmänheten.

– En effektiv behandling är idag fettsugning. Men det är inget som bekostas av landstinget. Flera drabbade har själva sparat eller lånat ihop pengar och åkt till Tyskland eller privatkliniker i Sverige för att få den här hjälpen. Det är en orimlig situation.

Tanken på att driva ett projekt som det här föddes på Rehabcenter Sfären för flera år sedan. Många kvinnor som drabbats av sjukdomen vänder sig hit för att få hjälp, efter att ha hört av andra att det finns kunskap och en fungerande behandling här. Men det har inte funnits någon möjlighet för centret att hjälpa alla dem som önskar få behandling, eftersom man inte har något avtal med landstinget för den här patientgruppen.

– Hos oss finns lymfödembehandling. Den behandlingen kan, till viss del, också hjälpa dem som är drabbade av lipödem. Men vi har märkt att behovet är väldigt stort. Nu hoppas vi att det här projektet kan sprida kunskap och få landstingen att vakna så att det på sikt kommer att finnas bättre möjlighet att få behandling, säger Lotta Billgert. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni