Bräcke diakoni anordnar samtal om framtidens välfärd

Antologin Upphandlad är framtagen på initiativ av Bräcke diakoni. Därför vill vi, nu när antologin kommit ut, anordnar ett seminarium på temat. Precis som boken, försöker vi ge olika perspektiv på offentlig upphandling av idéburen välfärd. Förhoppningsvis kommer vi också under denna eftermiddag att kunna gå till botten med hur upphandling av vård och omsorg borde och skulle kunna se ut i framtiden. 

Medverkar gör bland andra:

Henrik Karlsson, direktör för förvaltningen Upphandling och inköp i Göteborg.
Ola Segnestam Larsson, forskare och redaktör för antologin Upphandlad
Helene Mellström, direktor Bräcke diakoni

Varmt välkomna!

När? Måndag 13/5.
Tid? 14:00-17:00. 
Plats? Göteborgs föreningscenter, Södra Allégatan 1B, i närheten av Järntorget. 
Hur? Deltagande är gratis men du behöver anmäla dig här. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni