Bräcke diakoni del av IOP för ett tryggare och mer levande Hjällbo och Lövgärdet

För ett drygt år sedan, i april 2019 skapades ett IOP mellan nio aktörer inom Civilsamhället och Offentlig sektor. Tillsammans vill vi, genom samlade och samordnade insatser i stadsdelarna Hjällbo och Lövgärdet, arbeta mot ett mer jämlikt Göteborg. Vi tar också sikte på fler av de globala hållbarhetsmålen i agenda 2030.

Fram till slutet på 2022 ska vi tillsammans kunna visa förbättringar inom samtliga målområden för jämlikt Göteborg och Trygg i Angered. Det innefattar bland annat fler personer i arbete, förbättrad hälsa och ett tryggare och mer tillgängligt samhälle för alla

Bräcke diakoni har flera projekt och insatser som kommer vara en del av detta IOP, bland annat vår arbetsintegrerade verksamhet Ett Steg Till, vår öppna förskola TilLiten och vår hälsoskola som vi arbetat med i flera år.

Hälsoskolan finns för personer som invandrat till Sverige och varit här en tid. Skolan innefattar bland annat föreläsningar och informationstillfällen från olika professioner inom vården såsom tandläkare, terapeuter och barnmorskor. Man bjuder också på ett flertal tillfällen med fysisk aktivitet, något som har en direkt koppling till vårt välmående.Tanken är att kursdeltagarna ska få mer kunskap om sin egen hälsa men också om det svenska sjukvårdssystemet och vilken hjälp som finns att få. Sedan hösten 2019 har tre hälsoskolor för kvinnor genomförts i Lövgärdet. Den praktiska delen genomförs i samarbete med Göteborgs Stads Hälsotek.

Och det fungerar. Utvärdering av tidigare genomförda hälsoskolor visar på positiva resultat när det gäller en förbättrad hälsa och önskade livsstilsförändringar för de enskilda deltagarna. Hälsobefrämjande insatser innebär alltså också hälsoekonomiska vinster. Inom ramen för detta IOP vill vi starta fler hälsoskolor i Lövgärdet samt starta upp hälsoskola i Hjällbo.

Dessa aktörer ingår i IOP-överenskommelsen

  • Angereds stadsdelsförvaltning
  • Social resursförvaltning
  • Idrotts och föreningsförvaltningen
  • Bostads AB Poseidon
  • Coompanion Göteborgsregionen
  • Bräcke diakoni
  • Rädda Barnens riksförbund
  • Göteborgs Räddningsmission
  • Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.

I projektet anställs nu två koordinatorer som ska samordna insatserna. Är du intresserad går det att läsa mer om tjänsterna på Posiedons respektive Erikshjälpens LinkedIn sidor.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni