Bräcke diakoni etablerar sig Uppsala

Bräcke diakoni fortsätter att växa. Nu tar vi över verksamheten ”Personligt ombud” i Uppsala. Det innbär en ny kommun på vår karta – och sex nya medarbetare.

Bräcke diakoni har drivit verksamheten Personligt ombud i Göteborg sedan 2002. Nu tar den idéburna stiftelsen över verksamheten även Uppsala.  

– Det är fantastiskt att vi får möjlighet att hjälpa ännu fler ur vår målgrupp, dessutom på en för oss helt nya plats, säger verksamhetschef Anna-Lena Slibar.

Bräcke diakoni har stor erfarenhet av att arbeta med personer med psykiska funktionsnedsättningar i olika sammanhang, inte minst genom Personligt ombud i Göteborg. Det tror Anna-Lena Slibar är en förklaring till att de nu fått en ny kommuns förtroende.

– Vi har alltid fullföljt vårt uppdrag och har en verksamhet som fungerar väldigt bra. Det ska bli roligt att få sprida det till fler.

Uppsala har haft Personligt ombud sedan tidigare men samband med att Bräcke diakoni tar över utökas verksamheten med 50 procent vilket innebär sex heltidstjänster. Den personal som jobbar inom verksamheten idag och önskar stanna kommer få möjlighet att göra det

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni