Bräcke diakoni får fortsatt förtroende att driva Ginstgården

Vår unika vårdkedja för demens fortsätter trots dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Bräcke diakoni vann nyligen upphandlingen av äldreboendet i Alingsås som ingår i vårdkedjan.

- Det känns väldigt roligt. Ginstgården är ett boende där vi har en väldigt fin verksamhet och både boende och personal trivs, säger Maude Kardell Wahlbäck, välfärdsstrateg på Bräcke diakoni.

Den rättsliga frågan berör ett så kallat idéburet offentligt partnerskap där Alingsås kommun och vi kommit fram till de bästa sätten att stödja personer med demenssjukdom som gett ett tydligt resultat. Genom ett samarbete mellan vårdcentral, hemtjänst, äldreboende och ett anhörigcafé har utredningstiderna halverats.

Avtalet kring detta anmäldes till Konkurrensverket och bedömdes då som otillåten direktupphandling av ett äldreboende. Alingsås kommun överklagade till högsta möjliga rättsinstans men förlorade.

Men redan förra året beslutade politikerna i Alingsås att äldreboendet Ginstgården istället skulle upphandlas enligt LOU. En upphandling som det nyligen blev klart att Bräcke diakoni vann. Till viss del på grund av de mervärden som vårdkedjan och samarbete med civilsamhället skapar.  

Maude Kardell Wahlbäck är initiativtagare till IOP:t och ytterst ansvarig för vårdkedjan på Bräcke diakoni.

- Nu har vi möjlighet att utveckla arbete med vårdkedjan. Vi har också fler spännande planer, men dem återkommer vi till, säger hon.

 

Så funkar vårdkedjan för demens

Läs mer om Ginstgården här!

Vill du veta mer? Kontakta gärna: maude.kardell@brackediakoni.se

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni