Bräcke diakoni ger sig in i debatten

Vår nya direktor, Helene Mellström, ger sig redan efter en vecka in i debatten om vinster i välfärden. För återigen glöms vi idéburna bort när frågan diskuteras.

"Som vanligt klumpas vår verksamhet ihop med privata verksamheter, när vi egentligen är ett tredje alternativ till det privata och offentliga. Den idéburna sektorn är en uppskattad form av verksamhet inom välfärden bland patienter, anställda och av upphandlande kommuner men ses ännu inte som en självklar del av samhället." skriver hon i dagens Göteborgs-posten. 

Här kan du läsa debattinlägget i sin helhet. 

Glädjande nog kom beskedet idag att regeringen ska tillsätta en utredning för att göra det lättare för oss idéburna att bland annat ingå avtal med det offentliga. Steg ett är att göra just det som vår direktor efterfrågar, att definiera skillnaden mellan oss och andra aktörer. Läs mer här. 

Dessutom fattade riksdagen igår beslut om att göra ändringar i lagen om offentlig upphandling, LOU. Beslutet innebär att det från och med 2019 finns möjlighet för kommuner och landsting att under tröskelvärdet 750 000 euro genomföra avsevärt förenklade upphandlingar, inom det sociala området. Det blir också möjligt att reservera upphandlingar för en organisation som uppfyller vissa krav.

 Vår riksorganisation, Famna, har skrivit mer om beslutet här.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni