Bräcke diakoni hjälper regeringen

Samhället förändras och lagstiftningen måste hänga med. Därför ser regeringen nu över socialtjänstlagen och vår SAS, Marie Bertilsson, har fått i uppdrag att vara med, som representant för branschorganisationen Famna. 

– Det känns som ett stort förtroende. Det här är en av de lagar som jag arbetar mest med och det är ett viktigt arbete att se över den. Som den ser ut idag är den en smula omodern. Den är inte lastgammal men samhället har förändrats, inte minst med tanke på den digitala tekniken, säger Marie. 

Men vi kanske måste börja med att berätta vad en SAS är? För det går inte att googla. Då hittar man bara flygresor. Marie Bertilsson är Socialt Ansvarig Samordnare. Men inte heller det kanske säger allt? Marie tycker själv att det kan vara en utmaning att förklara.

– Jag gör massa roliga och intressanta saker, som att se till att vi följer socialtjänslagen och LSS-lagstiftningen. Men jag sysslar också med kvalitetsutveckling och försöker driva kvalitetsfrågorna framåt. I mitt uppdrag ingår också att utreda och bedöma avvikelser och missförhållanden det vill säga de när vi inte uppfyller lagkraven.

Vad en SAS gör varierar också, från arbetsplats till arbetsplats. Mininivån är att man utreder de Lex Sarah-rapporter som görs. Men det är en uppgift som kan läggas på någon annan. Att som idéburen vård- och omsorgsaktör över huvud taget ha en SAS är något att vara stolt över, menar Marie Bertilsson.

– Det finns flera kommuner som inte ens satsat på en SAS. Så vi är verkligen i framkant när det gäller kvalitetsarbetet.

Kanske är det också därför Marie Bertilsson fått ett uppdrag i Riksföreningen för Sveriges SAS:ar, som sekreterare.

– Det känns jättekul att få jobba med att sätta det sociala frågorna på kartan både på lokal nivå, ute i verksamheterna hos oss på Bräcke diakoni, och på en nationell mer övergripande nivå, genom riksföreningen. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni