Bräcke diakoni lanserar forskningsantologi

Upphandling organiserar alltmer välfärdens relationer och erbjudanden. Tanken är att med begränsade resurser kunna möta samhällets välfärdsbehov. Upphandling sägs dock som regel gynna pris och kvantitet framför kvalitet och långsiktighet.

Under 2018 och 2019 genomför Bräcke diakoni ett antal seminarier där politiker, forskare och praktiker diskuterar vad som händer med värden som kvalitet, tillit och alternativa modeller i en välfärd som alltmer styrs av upphandlingens logik.

I samarbete med Idealistas förlag lanserar Bräcke diakoni i början av nästa år också en antologi med forskarperspektiv på offentlig upphandling av vård och omsorg. Bland medverkande författare finns bland annat Lars Trägårdh - Ersta Sköndal Bräcke högskola, Magnus Karlsson – Linnéuniversitet och Inga Narbutaite Aflaki - Karlstads universitet.

Ola Segnestam Larsson är redaktör för antologin och forskar till vardags om civilsamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Under perioden 2018 till 2021 arbetar han som forskare på Bräcke diakonis kvalitetsavdelning.

– Under årets upplaga av Almedalen anordnade vi ett seminarium om upphandling av välfärd utifrån ett idéburet perspektiv. Som idéburen aktör vill Bräcke diakoni inte bara leverera välfärd, organisationen vill också vara med och utveckla den svenska välfärdsmodellen. Efter Almedalen föddes tanken om att göra något större och mer långsiktigt. Den blivande forskningsantologin är resultatet av den tanken.

Med forskningsantologin vill Ola tillsammans med Thomas Schneider, kvalitetschef på Bräcke diakoni belysa frågan om upphandlingar som en samverkansform inom vård och omsorg ur ett idéburet perspektiv.

– Vi vill undersöka systemet med upphandlingar och vad det ger för konsekvenser för den gemensamma välfärden. Blir det billigare? Vad händer med kvaliteten? Gynnas en viss typ av utförare och hur påverkar det mottagaren av de olika välfärdstjänsterna?

Antologins tänkta målgrupp är bland annat offentliga upphandlare, andra välfärdsaktörer, intresserade politiker och andra som på något sätt berörs av frågan.

Antologin finns nu att köpa på adlibris

Här kan du följa vårt arbete kring ämnet upphandling inom välfärd. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni