Bräcke diakoni med och delar ut chefsstipendium i demensvård

Fler än 150 000 personer i Sverige har genom demens förlorat friheten i att kunna rå om sig själva. Bräcke diakoni har stöttat närstående, som har eller har haft ledande befattningar, att bilda föreningen Gott ledarskap i demensvården.

Föreningen delar ut stipendier till engagerade ledare inom äldreomsorgen, som som kan skapa en trygg bas för både äldre och personal. Stipendiet innebär tillgång till föreningens kompetensnätverk (som inkluderar ledarskap inom flera olika branscher) samt ett kompetensutvecklingsstipendium om 50 000 kronor.

Det första stipendiet delades den 27 maj ut på den gerontologiska mässan i Göteborg. Stipendiet tilldelades Kristina Nilsson Lindström, som arbetar som demensansvarig i Skara kommun och har direktansvar för utbildning, handledning och utveckling i demensfrågor.

Stipendiaten Kristina Nilsson Lindström flankerad av regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm (stipendieutdelare) och Lena Larsson (ordförande i Gott Ledarskap)

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni