Bräcke diakoni tar plats på Vitalis

Imorgon startar Vitalis, Nordens största e-hälsomässa. I år blir det en fysisk mässa igen – efter enbart digitala möten under pandemin. Lotta Stenberg, som till vardags jobbar på kvalitetsavdelningen på Bräcke diakoni, sitter i programrådet för Vitalis. Vi ställde tre snabba frågor till henne.

Vad är din roll?
– Jag sitter i programrådet som representant för Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd. Programrådet bestämmer vilka spår mässan ska ha, hur mässan ska utvecklas och i slutändan – vilka programpunkter som ska vara med. Den som vill delta lägger in sitt förslag i ett digitalt och sedan bedömer vi vad vi tycker passar. Eftersom jag representerar Famna så ingår det i min roll att fundera över vad idéburna vård- och omsorgsorganisationer skulle tycka om de olika förslagen.  

Bräcke diakoni är ofta representerade i programmet – är vi det i år också?
– Ja, absolut! Lina Bjarnegård Carlsson från vårt projekt Kunskapsportföljen är på plats och presenterar den nya appen Reda och Thomas Schneider, vår utvecklingschef, kommer delta i en panel under ett seminarium om EU:s olika initiativ och program inom Digital Hälsa.

Varför är det här ett viktigt sammanhang för oss att vara med i?
– När det kommer till e-hälsa och digitalisering så måste vi vara med på tåget. Det är inget man kan väja att vara intresserad av eller inte – det är här för att stanna. Vitalis är i det sammanhanget ett viktigt och spännande forum att vara med i. Att dessutom få vara med i programrådet ger extra insikter kring vad som är på gång. Vad tycker myndigheterna är viktigt? Vilka trender kommer? Det är ett bra sätt att hänga med!

 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni