Bräcke diakoni vaccinerar utsatta – i hela regionen

Det blir Bräcke diakoni som får uppdraget att vaccinera utsatta grupper mot covid-19 i Västra Götalandsregionen. Det är stiftelsens mobila hälsoteam, som har lång erfarenhet av uppsökande verksamhet, som utför vaccinationerna.

Sedan flera år tillbaka har Bräcke diakoni arbetat med uppsökande hälsovårdsarbete för flyktingar, bland annat på asylboendet Restad gård i Vänersborg. Därför var det ingen som blev förvånad över att Bräcke diakoni fick uppdraget att vaccinera de boende på området. Men nu har uppdraget vuxit. Stiftelsen har fått regionens förtroende att vaccinera utsatta grupper i alla regionens kommuner, förutom Göteborg, där vaccineringen av målgruppen redan påbörjats.

– Vi känner oss både stolta och hedrade över att få vara med och bidra i en sådan här situation, där människors liv och hälsa står på spel. För mig blir ett uppdrag som detta ett bevis på hur flexibel den idéburna sektorn är när det kommer till att möta samhällets behov, säger stiftelsens direktor, Helene Mellström.

För att lyckas med uppdraget att nå målgruppen kommer Bräcke diakoni att jobba tillsammans med berörda kommuner. Man kommer givetvis också jobba med andra idéburna organisationer, som finns på plats lokalt. Ett arbete som det mobila teamets verksamhetschef, Eva Öfwerman, tror kommer vara värdefullt i flera avseenden.

– Sedan två år tillbaka samarbetar vi med Röda Korset på Restad gård och vårt samarbete fungerar mycket bra. Men jag tror att vi behöver bli ännu bättre på att samverka inom civilsamhället. Man blir starkare när man jobbar ihop, och det ger bra effekt för dessa utsatta grupper.

Tidigare under våren var det just ett sådant samarbete som gjorde att gratis munskydd kunde delas ut till alla boende på Restad gård. Vaccinationerna på området kommer påbörjas inom kort. Tack vare att teamet arbetat på plats under flera år tror Eva att många kommer vaccinera sig. När det gäller vaccination av utsatta grupper i resten av regionen så kommer de att starta i vecka 25.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni