Bräcke diakoni vill starta hemtjänst - i Göteborg

Till våren ska även göteborgare kunna få besök av oss på Bräcke diakoni. Staden inför då LOV, lagen om valfrihetssystem, inom hemtjänst. Det innebär att de som behöver hemtjänst själva kan välja vem som ska besöka dem.

– Jag tror att vi kommer göra skillnad, att vi kan göra det bättre för dem vi finns till för, säger Carina Henriksson, driftområdeschef Äldreomsorg & Hospice, på Bräcke diakoni.

Bräcke diakoni har 95 års erfarenhet av vård och omsorg och driver i dagsläget hemtjänst i både Linköping och Alingsås. Men något som vi kommer satsa extra på, nu när Bräcke diakoni står i startgroparna för att etablera sig i Göteborg, är att erbjuda kunderna volonärinsatser som ett extra mervärde. Exakt vad volontärerna kommer att göra är inte fastlagt i nuläget. För det är något som kunderna själva ska få vara med och tycka till om.

– Vi ska lyssna av kunderna, vad det är de saknar med traditionell hemtjänst, och försöka erbjuda det, säger Carina Henriksson.

Förutom lång erfarenhet finns det inom Bräcke diakoni dessutom specialistkompetens både när det gäller demenssjukdom och palliativ vård. Två områden där Carina Henriksson tror att det finns ett stort behov. Men hon påpekar att Bräcke diakonis hemtjänst är till för alla, oavsett livssituation.  

– För många tror jag det är viktigt att få hjälp av en idéburen organisation. Och just nu är vi den enda idéburna organisationen som kommer att erbjuda hemtjänst i Göteborg.

Till en början är planen att erbjuda hemtjänst i Lundby och Majorna/Linné. Det ger en möjlighet att vara väl förankrade i närområdet. Men är också ett sätt att växa in i uppdraget.

Flera av de stora privata aktörerna har valt att inte ge sig in i hemtjänsten i Göteborg. Bland annat för att det politiska läget är osäkert i Göteborg. Ingen vet om LOV inom hemtjänsten kommer att få vara kvar och då kan investeringen kännas bortkastad. Men så ser inte Carina Henriksson på det.

– Vi tänker tvärtom. Eftersom det inte är säkert att valfriheten får vara kvar måste vi ta chansen att visa att vi behövs. Vi vill visa att det finns en mångfald av utförare med olika kompetenser. Nu kom chansen, då måste vi ta den!

 

Här kan du läsa mer om vår verksamhet Hemtjänst i Göteborg

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni