Bräcke diakoni vinnare i PTS:s innovationstävling - utvecklar interaktiv utbildningsplattform

 Bräcke diakoni, tillsammans med utvecklingspartnern ACE i Skövde, har blivit beviljade finansiering från Post- och telestyrelsen för att utveckla en interaktiv utbildningsplattform – Jobbpuzzlet. Plattformen vänder sig både till arbetssökande med funktionsnedsättning samt arbetsgivare och har som syfte att medverka till att fler personer med funktionsnedsättning inkluderas på arbetsmarknaden.

Arvsfondsprojektet Puzzlet på Bräcke diakoni är initiativtagare till idén om Jobbpuzzlet, som är ett av vinnarbidragen i Post- och telestyrelsens innovationstävling ”Från studier till arbete – med hjälp av IT”.

Under projekttiden kommer Bräcke diakoni tillsammans med samarbetspartners att arbeta fram ett interaktivt verktyg som blir ett hjälpmedel både för den som söker arbete samt för den som rekryterar och vill få en större mångfald i sin arbetsgrupp. Arbetet kommer att starta i augusti 2014.

– Detta är en ny bransch för oss, men i vårt arbete med unga och vuxna med rörelsenedsättning som vill få en plats på arbetsmarknaden ser vi att det kan vara positivt med nya verktyg. Den här typen av informativa utbildningsspel kan vara en bra väg att gå för att lära sig mer om sig själv, fokusera på sina styrkor och peppas inför ett kommande arbetsliv, säger Elisabet Ljungström, enhetschef/projektansvarig på Puzzlet.

Jobbpuzzlet kommer byggas inom ramen för ”serious games”, som avser spel som engagerar användaren men som också bidrar till att uppnå ett definierat syfte utöver ren underhållning. Förhoppningen är att utbildningsplattformen som tas fram skall engagera och motivera både arbetssökande och arbetsgivare att lyfta frågor kring arbete och funktionsnedsättning.

– Vi ser också att många företag vill jobba med social hållbarhet och inkludering men kan behöva lite hjälp på vägen, säger Elisabet Ljungström.

Vill du veta mer? 
Kontakta Hanna Kollberg, projektledare Jobbpuzzlet
031-332 03 83 / 0734-60 20 84
hanna.kollberg@brackediakoni.se

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni