Bräcke diakonis direktor Helene: Så hanterar vi COVID-19

Hej Helene Mellström, direktor/VD för Bräcke diakoni. Vad gör ni som organisation för att hantera situationen med COVID-19?
Vi har bildat en krisledningsgrupp som har mycket tät kontakt för att se till att vi kan ta snabba men samtidigt kloka och samordnade beslut för att stötta verksamheterna och medarbetare på bästa sätt. Vi informerar och samordnar inom organisationen men också med andra vårdgivare, regionen, smittskyddet och externa nätverk. I verksamheterna jobbar man med lokala riskanalyser och agerar efter dessa

Är ni förberedda?
Vi arbetar systematiskt och följer myndigheternas rekommendationer. Samtidigt planerar vi framåt och tittar på hur vi på bästa sätt hanterar en eventuell smitta och eller större antal sjuka medarbetare. Vi gör analyser där vi lyfter risker och ser hur vi kan agera för att minimera eller undvika dessa. Jag tror att den snabba utvecklingen av smittoläget har varit oväntad för många men jag känner mig ändå trygg med att vi kommer kunna hantera situationen. 

Vad är viktigast just nu?
Vårt fokus ligger på att skydda våra äldre och sköra och förhindra smittspridning på våra verksamheter. Alla de åtgärder vi tar är först och främst för att skydda våra boende och gäster som i många fall tillhör riskgrupperna, det är det absolut viktigaste just nu. Rent praktiskt innebär det bland annat att vi undanber oss besökare i våra verksamheter och säkerställer total efterlevnad av våra basala hygienrutiner. Är en medarbetare sjuk ska hen inte komma till jobbet. Är man däremot frisk behövs man i verksamheten, inte minst i de fall där andra kollegor är sjuka.

Något mer du vill lägga till?
Jag vill avsluta med att skicka med en hälsning till alla våra fantastiska medarbetare. Vi befinner oss i en extraordinär situation som vi behöver hantera tillsammans. Vi inser allvaret men fortsätter arbeta systematiskt utan att få panik. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni