Bräcke diakonis mobila team lyckas med asylsökandes hälsoundersökningar

Med personal från Vårdcentralen Vilan lyckas Bräcke diakoni bra med de hälsoundersökningar som de asylsökande har rätt till. 

Sveriges Radio skriver: "Tack vare ett mobilt team av läkare och sjuksköterskor som söker upp patienterna lyckas Bräcke diakoni erbjuda hälsoundersökningar till cirka 80 procent av flyktingarna i Skaraborg".

Läs mer och lyssna på radioinslaget här

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni