Bräcke diakonis vårdcentral utsedd till bästa vårdcentral för äldre

"Ett stort engagemang, mycket god service och tydligt fokus på äldres behov av fast, kontinuerlig och tillgänglig hälso- och sjukvårdkontakt." Så lyder motiveringen till det pris som Vårdcentralen Centrum i Alingsås tilldelats av Pensionärsrådet i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Frida Perciwall-Mattsson, verksamhetschef på vårdcentralen, är både glad och stolt.

– Det känns jättekul att det vi gör för våra äldre uppmärksammas. Under de senaste två åren har vi arbetet aktivt med att öka vår tillgänglighet, kontinuitet och trygghet för denna patientgrupp. Vi är väldigt stolta över vårt arbete och därför känns det extra kul att det också uppmärksammas av både pensionärsråden som är representanter för patientgruppen och politikerna som är våra uppdragsgivare.

I motiveringen lyfts också vårdcentralens äldreteam fram som en stor förklaring till framgången. Och det tror även Frida är förklaringen till att vårdcentralen är så uppskattad blad de äldre patienterna. 

– Vi har ett team med ett engagemang utöver det vanliga och med bred kompetens. Det är också teamet själva som har utvecklat arbetssättet och det tror jag är en av orsakerna till att det har blivit så bra. De har bäst kunskap kring målgruppen och träffar patienterna dagligen, de ser behoven.

Men det är inte bara teamet, utan sättet de arbetar på, som gett framgång. 

– Vi försöker ha ett hälsoperspektiv istället för sjukdomsperspektiv och vår önskan är att jobba ännu mer proaktivt.  Vi fortsätter att utveckla vårt arbete hela tiden och har massor av idéer om hur vi skulle kunna erbjuda en ännu bättre vård till våra äldre, säger Frida. 

Priset delades ut av Västra hälso- och sjukvårdsnämndens pensionärsråd. De har utsett årets vårdcentral för äldre 2019 i nämndsområdet. Som grund för utmärkelsen har pensionärsrådet jobbat med bland annat officiell statistik, vårddata och egna intervjuer.

– Avsikten med utmärkelsen är att uppmärksamma gott arbete och sprida goda exempel, säger Ann-Christine Baar från SPF Seniorerna, ledamot i pensionärsrådet.

Vill du veta med om vår vårdcentral i Alingsås? Då kan du läsa mer här. 

På bilden syns:

David Bögild Hansen, sjuksköterska
Anna-Karin Storhaug, distriktsläkare
Annika Fallqvist, distriktssköterska och vårdkoordinator

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni