Bräcke diakonis vårdcentraler i Skara flyttar ihop

För att effektivisera vår primärvård i Skara ansöker vi om att våra två vårdcentraler Vilan och Malmen ska flyttas in under ett och samma tak. Det är ett sätt att säkra bemanningen och bibehålla tillgängligheten för patienterna.

 Efter flera månaders arbete och planering har nu Bräcke diakoni ansökt om att få flytta vårdcentralen Malmen till Axvallagatan, där vårdcentralen Vilan drivs idag.

 – Vi har tillsammans med personal och med inspel från flera av våra patienter landat i att det är mest rationellt att flytta ihop vårdcentralerna under samma tak. Verksamheten blir mindre skör när våra medarbetare kan gå in och arbeta där det behövs som bäst i varje givet tillfälle. Till exempel får sjukfrånvaro mindre påverkan om det är fler som kan dela på arbetsuppgifterna, säger Erik Andersson, områdeschef för Vård & Hälsa på Bräcke diakoni.

 Om allt går enligt plan så sker flytten redan vid årsskiftet.

– Vi har bygglov klart och en fantastiskt bra hyresvärd som är på hugget för att bygga om för att vi ska få plats med all verksamhet. Vi bygger samtidigt ut vår primärvårdsrehabilitering för att kunna ta emot fler patienter där. Det är en komplex process men vi har redan kommit långt i planeringen och bedömer att vi har gott om tid att få till en riktigt bra verksamhet på Axvallagatan, säger Erik Andersson.

 Ett av problemen för våra vårdcentraler i Skara har varit bemanningen på vårdcentralen Malmen. Andra lösningar har diskuterats men ingen har varit lika bra. Att flytta Vilan till Malmens lokaler skulle inte gå. Dels finns där inte tillräckligt mycket utrymme ledigt, dels hyr vi där i andra hand, av Närhälsan. Det innebär till exempel att vi inte skulle få lov flytta in vår primärvårdsrehab i huset eftersom det skulle konkurrera med Närhälsans rehabenhet.

Att öka bemanningen på Malmen var heller ingen möjlig lösning, enligt Erik Andersson.

– Finansminister Magdalena Andersson har uttryckligen sagt att hon inte tänker göra något åt den nya momsen på inhyrd personal. Det kommer att drabba Malmen hårt då våra läkare där arbetar i egna företag. För att få en verksamhet i ekonomisk balans under de villkoren skulle vi behöva säga upp personal, men det ser vi naturligtvis inte som ett alternativ. Bättre då att flytta ihop verksamheterna och få effektivare lokaler och samarbeten.

Erik Andersson ser redan nu att Vårdcentralen Vilans goda rykte som en stabil och välbemannad verksamhet kommer att underlätta rekryteringen av läkare.  Flera läkare har hört av sig och med all verksamhet i samma lokaler finns plötsligt möjlighet att utöka bemanningen. Två distriktsläkare, en geriatriker och två st-läkare har hittills anställts och kommer börja redan under sommaren och hösten.

– Vi för diskussioner med ytterligare ett par intresserade läkare, både specialister och läkare under utbildning. Vi har sedan tidigare också flera kompetenta st-läkare anställda som är färdiga specialister inom några år. Vi är på god väg att få en riktigt bra läkarbemanning i Skara. Det är vi väldigt glada för, inte minst för våra patienters skull.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni